Kraje České republiky - 2009

 
Kód: w-1304-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Iva Aimová
E-mail: iva.aimova@czso.cz

Celá publikace ke stažení (19,0 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
STŘEDOČESKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJ
PLZEŇSKÝ KRAJ
KARLOVARSKÝ KRAJ
ÚSTECKÝ KRAJ
LIBERECKÝ KRAJ
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
PARDUBICKÝ KRAJ
VYSOČINA
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
OLOMOUCKÝ KRAJ
ZLÍNSKÝ KRAJ
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Vybrané ukazatele za kraje Excel PDF
Vybrané ukazatele za oblasti Excel PDF

GRAFICKÁ PŘÍLOHA
Mapa 1 Průměrný věk a struktura obyvatel podle věku k 31.12.2009 JPG
Mapa 2 Produkce komunálního odpadu na 1 obyvatele a jeho struktura podle způsobu získávání v roce 2009 JPG
Mapa 3 Regionální hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného a hrubá přidaná hodnota v roce 2009 JPG
Mapa 4 Míra ekonomické aktivity a struktura zaměstnaných v roce 2009 JPG
Mapa 5 Stavební práce v tuzemsku realizované podniky se sídlem v kraji a stavební práce podle zadavatele za rok 2009 JPG
Mapa 6 Žáci středních škol na 100 obyvatel ve věku 15-18 let a struktura žáků středních škol podle oboru vzdělávání k 30.9.2009 JPG
Mapa 7 Počet hospitalizovaných pacientů na 1 000 obyvatel a hospitalizovaní podle místa bydliště a místa hospitalizace v roce 2008 JPG
Mapa 8 Průměrná délka trvání 1 případu pracovní neschopnosti v roce 2009 a pracovní neschopnost v letech 2005 - 2009 JPG
Archiv:
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.