Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje v roce 2010 - 2010

 
Kód: a-321364-11
Informační služby: tel: 377 612 108
E-mail: infoservisplzen@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Publikace v pdf (1,2 MB) PDF
Úvod PDF
Souhrn hlavních poznatků PDF
1. Demografický vývoj PDF
2. Sociální vývoj PDF
3. Ekonomický vývoj PDF
4. Životní prostředí PDF
Tabulková příloha
Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů
Tab. 1.1 Demografický vývoj Excel
Tab. 1.2 Sociální vývoj Excel
Tab. 1.3 Ekonomický vývoj Excel
Tab. 1.4 Životní prostředí Excel
Vybrané ukazatele za Plzeňský kraj
Tab. 2.1 Demografický vývoj Excel
Tab. 2.2 Sociální vývoj Excel
Tab. 2.3 Ekonomický vývoj Excel
Tab. 2.4 Životní prostředí Excel
Vybrané ukazatele podle okresů Plzeňského kraje Excel
Kartogramy
1. Změna počtu obyvatel v obcích mezi roky 2005 a 2010 JPG
2. Pohyb obyvatel v okresech Plzeňského kraje v letech 2005 až 2010 JPG
3. Míra registrované nezaměstnanosti v krajích v letech 2005 až 2010 JPG
4. Míra registrované nezaměstnanosti v okresech Plzeňského kraje v letech 2005 až 2010 JPG
5. Míra nezaměstnanosti v obcích k 31. 12. 2008 JPG
6. Míra nezaměstnanosti v obcích k 31. 12. 2010 JPG
7. Změna míry nezaměstnanosti v obcích mezi 31. 12. 2008 a 31. 12. 2010 JPG
8. Uchazeči o zaměstnání na 1 volné pracovní místo v krajích v letech 2005 až 2010 JPG
9. Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
10. Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2005 až 2010 JPG
11. Bytová výstavba v obcích Plzeňského kraje v letech 2005 až 2010 JPG
12. Stavební práce v okresech Plzeňského kraje v letech 2005 až 2010 JPG
13. Měrné emise NOx (REZZO 1-4) v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
14. Podíl odděleně sbíraných složek komunálního odpadu v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
15. Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
Archiv:
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.