Transformační procesy v energetice - 2014

 
Kód: 150152-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Jiří Korbel
E-mail: jiri.korbel@czso.cz

Bilance energetických pochodů zušlechťování paliv v roce 2014
(výsledky zpracování ročního statistického výkazu EP 8-01 a předběžná energetická bilance)
Úvod 1. část Word PDF
Komentář a metodické vysvětlivky (náplň ukazatelů) Word PDF

Tabulky
Tab. 1 Předběžná energetická bilance v roce 2014 Excel PDF
Tab. 2 Celková bilance energetických pochodů v letech 2013 a 2014 v TJ Excel PDF
Tab. 3 Těžba některých druhů paliv v letech 2004 až 2014 Excel PDF
Tab. 4 Výroba některých druhů paliv v letech 2004 až 2014 Excel PDF

Bilance energetických pochodů v roce 2014
Tab. 5a Vysokoteplotní karbonizace v koksovnách Excel PDF
Tab. 5b Vysokoteplotní karbonizace v koksovnách Excel PDF
Tab. 6 Tlakové zplynování uhlí Excel PDF
Tab. 7a Výroba kapalných paliv z ropy Excel PDF
Tab. 7b Výroba kapalných paliv z ropy Excel PDF
Tab. 8 Vysokopecní proces Excel PDF
Tab. 9 Výroba generátorového plynu Excel PDF

Grafy
Graf 1 Prvotní energetické zdroje v letech 2004 až 2014 Excel PDF
Graf 2 Bilance energetických pochodů v letech 2004 až 2014 Excel PDF
Graf 3 Vývoj těžby uhlí v letech 2004 až 2014 Excel PDF
Graf 4 Vývoj těžby ropy a zemního plynu v letech 2004 až 2014 Excel PDF
Graf 5 Vývoj výroby briket a koksu v letech 2004 až 2014 Excel PDF
Graf 6 Vývoj výroby kapalných paliv v letech 2004 až 2014 Excel PDF
Graf 7 Vývoj výroby plynných paliv v letech 2004 až 2014 Excel PDF
Graf 8 Transformační a zušlechťovací procesy v roce 2014 Excel PDF
Graf 9 Výroba koksu v roce 2014 Excel PDF
Graf 10 Tlakové zplynování uhlí v roce 2014 Excel PDF
Graf 11 Výroba kapalných paliv v roce 2014 Excel PDF
Graf 12 Vsázka paliv do transformačních a zušlechťovacích procesů v roce 2014 Excel PDF
Graf 13 Výroba v transformačních a zušlechťovacích procesech v roce 2014 Excel PDF
Graf 14 Výroba generátorového plynu v roce 2014 Excel PDF
Graf 15 Vsázka paliv do zušlechťovacích procesů v roce 2014 Excel PDF

Energetika v roce 2014
(Výsledky zpracování ročního statistického výkazu EP 10-01)
Úvod 2. část Word PDF
Metodické vysvětlivky (náplně ukazatelů) Word PDF

Tabulky
Tab. 1 Bilance elektrické energie v letech 2000 až 2014 v GWh Excel PDF
Tab. 2 Dovoz a vývoz elektřiny podle měření v letech 2000 až 2014 v GWh Excel PDF
Tab. 3 Instalovaný výkon elektrárenských soustrojí k 31.12. 2014 v MW Excel PDF
Tab. 4 Výroba elektrické energie podle soustrojí v MWh Excel PDF
Tab. 5 Vlastní spotřeba elektrické energie podle soustrojí v MWh Excel PDF
Tab. 6 Spotřeba paliv na výrobu elektřiny v kondenzačních elektrárnách v tunách (tis.m3) Excel PDF
Tab. 7 Spotřeba paliv na výrobu elektřiny v kondenzačních elektrárnách v GJ Excel PDF
Tab. 8 Spotřeba paliv na výrobu elektřiny v teplárnách v tunách (tis.m3) Excel PDF
Tab. 9 Spotřeba paliv na výrobu elektřiny v teplárnách v GJ Excel PDF
Tab. 10 Spotřeba paliv na výrobu elektřiny PPC a kogenerací v tunách (tis.m3) Excel PDF
Tab. 11 Spotřeba paliv na výrobu elektřiny PPC a kogenerací v GJ Excel PDF
Tab. 12 Spotřeba paliv na výrobu elektřiny spal. motory a plynovými soustrojími v tunách (tis.m3) Excel PDF
Tab. 13 Spotřeba paliv na výrobu elektřiny spal. motory a plynovými soustrojími v GJ Excel PDF
Tab. 14 Celková spotřeba paliv na výrobu elektřiny v tunách (tis.m3) Excel PDF
Tab. 15 Celková spotřeba paliv na výrobu elektřiny v GJ Excel PDF
Tab. 16 Bilance tepelné energie v letech 2000 až 2014 v TJ Excel PDF
Tab. 17 Instalovaný výkon kotlů v elektrárnách, teplárnách a výtopnách k 31.12.2014 v MW Excel PDF
Tab. 18 Spotřeba tepla na výrobu elektřiny v GJ Excel PDF
Tab. 19 Čistá výroba tepla v GJ Excel PDF
Tab. 20 Spotřeba paliv na výrobu tepla v kondenzačních elektrárnách v tunách (tis.m3) Excel PDF
Tab. 21 Spotřeba paliv na výrobu tepla v kondenzačních elektrárnách v GJ Excel PDF
Tab. 22 Spotřeba paliv na výrobu tepla pro rozvod v teplárnách v tunách (tis.m3) Excel PDF
Tab. 23 Spotřeba paliv na výrobu tepla pro rozvod v teplárnách v GJ Excel PDF
Tab. 24 Spotřeba paliv na výrobu tepla pro rozvod ve výtopnách v tunách (tis.m3) Excel PDF
Tab. 25 Spotřeba paliv na výrobu tepla pro rozvod ve výtopnách v GJ Excel PDF
Tab. 26 Spotřeba paliv na výrobu tepla PPC a kogenerací v tunách (tis.m3) Excel PDF
Tab. 27 Spotřeba paliv na výrobu tepla PPC a kogenerací v GJ Excel PDF
Tab. 28 Celková spotřeba paliv na výrobu tepla v tunách (tis.m3) Excel PDF
Tab. 29 Celková spotřeba paliv na výrobu tepla v GJ Excel PDF

Grafy
Graf 1 Konečná spotřeba elektřiny v letech 1995 až 2014 Excel PDF
Graf 2 Dovoz a vývoz elektřiny podle měření v letech 1995 až 2014 Excel PDF
Graf 3 Výroba elektřiny v letech 1995 až 2014 Excel PDF
Graf 4 Dodávka tepla pro rozvod v letech 2000 až 2014 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.