Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Olomouckého kraje - 2000 - 2005

 
Kód: e-13-7116-07
Informační služby: tel: 585 731 511
E-mail: infoservisolom@czso.cz
Kontakt: Mgr. Kateřina Káňová
E-mail: katerina.kanova@czso.cz

Úvod PDF
1. Charakteristika kraje a jeho postavení v rámci České republiky PDF

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění
2.1 Sídelní struktura PDF
2.2 Demografický vývoj PDF
2.3 Ekonomický vývoj PDF
2.4 Sociální vývoj PDF
2.5 Životní prostředí, infrastruktura, poloha, dostupnost PDF
3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů PDF
4. Syntetické hodnocení regionálních rozdílů
4.1 Souhrnné postavení správních obvodů ORP v kraji (multikriteriální hodnocení) PDF
4.2 Vnitrokrajské rozdíly v celorepublikovém pohledu PDF
5. Závěr PDF
Seznam použité literatury a informačních zdrojů PDF
Základní charakteristiky podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností v roce 2005 Excel PDF
Zkratky krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností PDF
Seznam grafů
Seznam kartogramů

Zveřejněno dne: 29.06.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.