Okresy České republiky - 2011

 
Kód: e-1303-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Iva Aimová
E-mail: iva.aimova@czso.cz

Úvod Word PDF
Tabulková část Excel

Použité značky v tabulkách
ležatá čárka (-) v tabulce v místě čísla značí, že jev se nevyskytoval
tečka (.) v místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
Nula (0) se v tabulce používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky
Zkratka "i.d." v tabulce nahrazuje individuální údaj, který nelze zveřejnit.
Archiv:
  • rok 2019  |  2018
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2017  |  2016
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2013  |  2012
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
  • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.10.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.