Okresy České republiky - 2017

 
Kód: 320200-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Jiří Halásek
E-mail: jiri.halasek@czso.cz


1. ÚZEMÍ, SÍDELNÍ STRUKTURA
1-1. Katastrální výměry - druhy pozemků Odkaz [nové okno]
1-2. Velikostní skupiny obcí Odkaz [nové okno]
1-3. Počty územních jednotek Odkaz [nové okno]
1-4. Obce se statutem města Odkaz [nové okno]
1-5. Základní charakteristika okresů Odkaz [nové okno]
1-6. Města a venkov Odkaz [nové okno]

2. OBYVATELSTVO
2-1. Počet a věkové složení obyvatel Odkaz [nové okno]
2-2. Složení obyvatel podle pohlaví a jednotek věku Odkaz [nové okno]
2-3. Pohyb obyvatelstva Odkaz [nové okno]
2-4. Pohyb obyvatelstva - relativní údaje Odkaz [nové okno]
2-5. Narození Odkaz [nové okno]
2-6. Zemřelí Odkaz [nové okno]
2-7. Stěhování Odkaz [nové okno]

3. CIZINCI
3-1. Cizinci podle státního občanství Odkaz [nové okno]
3-2. Cizinci s platným živnostenským oprávněním Odkaz [nové okno]

4. NEZAMĚSTNANOST
4-1. Podíl nezaměstnaných osob, pracovní místa v evidenci úřadu práce Odkaz [nové okno]
4-2. Struktura uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce - podle vzdělání, věku a délky nezaměstnanosti Odkaz [nové okno]
4-3. Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob Odkaz [nové okno]

5. ZDRAVOTNICTVÍ, PRACOVNÍ NESCHOPNOST
5-1. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Odkaz [nové okno]
5-3. Vybrané ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva (2016) Odkaz [nové okno]

6. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
6-1. Vyplacené dávky státní sociální podpory Odkaz [nové okno]
6-2. Průměrná výše důchodu Odkaz [nové okno]
6-3. Příjemci důchodů Odkaz [nové okno]

7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
7-1. Počet a rozloha chráněných území Odkaz [nové okno]
7-2. Emise základních znečišťujících látek (2015) Odkaz [nové okno]

8. CESTOVNÍ RUCH
8-1. Kapacity hromadných ubytovacích zařízení Odkaz [nové okno]
8-2. Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních Odkaz [nové okno]

9.  STAVEBNICTVÍ, BYTY
9-1. Dokončené byty Odkaz [nové okno]
9-2. Počet dokončených bytů podle velikosti Odkaz [nové okno]

10.  ORGANIZAČNÍ STATISTIKA
10-1. Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem Odkaz [nové okno]
10-2. Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE Odkaz [nové okno]
10-3. Ekonomické subjekty podle počtu zaměstnanců Odkaz [nové okno]
10-4. Ekonomické subjekty podle institucionálního sektoru Odkaz [nové okno]
10-5. Vznik a zánik ekonomických subjektů Odkaz [nové okno]

11.  KRIMINALITA, NEHODY, POŽÁRY
11-1. Kriminalita - trestné činy Odkaz [nové okno]
11-2. Nehody v silniční dopravě Odkaz [nové okno]
11-3. Požáry Odkaz [nové okno]
Všechna data publikace Excel
Archiv:
  • rok 2019  |  2018
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2017  |  2016
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2013  |  2012
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
  • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.10.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.