Okresy České republiky - 2010

 
Kód: e-1303-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Iva Aimová
E-mail: iva.aimova@czso.cz

Úvod Word PDF
Tabulková část Excel

GRAFICKÁ PŘÍLOHA
Specifická hustota obyvatel - zastavěná plocha k 31. 12. 2010 JPG
Podíl obyvatel v obcích nad 5 000 obyvatel k 31. 12. 2010 JPG
Průměrný věk mužů k 31. 12. 2010 JPG
Průměrný věk žen k 31. 12. 2010 JPG
Naděje dožití při narození - muži (průměr let 2006 - 2010) JPG
Naděje dožití při narození - ženy (průměr let 2006 - 2010) JPG
Zemřelí na novotvary na 100 000 obyvatel v roce 2010 JPG
Zemřelí na nemoci oběhové soustavy na 100 000 obyvatel v roce 2010 JPG
Zemřelí na nemoci dýchací soustavy na 100 000 obyvatel v roce 2010 JPG
Podíl uchazečů nezaměstnaných více než 12 měsíců k 31. 12. 2010 JPG
Lékaři v nemocnicích na 1 000 obyvatel k 31. 12. 2010 JPG
Průměrná měsíční výše starobního důchodu mužů k 31. 12. 2010 JPG
Průměrná měsíční výše starobního důchodu žen k 31. 12. 2010 JPG
Emise tuhých látek (REZZO 1-3) na jednoho obyvatele v roce 2009 JPG
Emise SO2 (REZZO 1-3) na jednoho obyvatele v roce 2009 JPG
Emise NOx (REZZO 1-3) na jednoho obyvatele v roce 2009 JPG
Emise CO (REZZO 1-3) na jednoho obyvatele v roce 2009 JPG
Stavební práce na 1 obyvatele (v hodnotě "S" ) v tuzemsku podle okresu místa stavby v roce 2010 JPG
Zahájené byty na 1 000 obyvatel v roce 2010 JPG
Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních na 1 000 obyvatel v roce 2010 JPG
Průměrný počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2010 JPG
Podíl nehod v silniční dopravě zaviněných pod vlivem alkoholu v roce 2010 JPG

Použité značky v tabulkách
ležatá čárka (-) v tabulce v místě čísla značí, že jev se nevyskytoval
tečka (.) v místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
Nula (0) se v tabulce používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky
Zkratka "i.d." v tabulce nahrazuje individuální údaj, který nelze zveřejnit.
Archiv:
  • rok 2019  |  2018
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2017  |  2016
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2013  |  2012
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
  • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.10.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.