Okresy České republiky - 2009

 
Kód: w-1303-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Iva Aimová
E-mail: iva.aimova@czso.cz

Úvod Word PDF
Tabulková část Excel

GRAFICKÁ PŘÍLOHA
Podíl orné půdy z celkové rozlohy území v roce 2009 JPG
Podíl lesních pozemků z celkové rozlohy území v roce 2009 JPG
Podíl městského obyvatelstva v roce 2009 JPG
Rozvody na 100 sňatků v roce 2009 JPG
Živě narození na 1 000 obyvatel v roce 2009 JPG
Podíl živě narozených mimo manželství v roce 2009 JPG
Potraty na 100 narozených celkem v roce 2009 JPG
Přirozený přírůstek (úbytek) obyvatel na 1 000 obyvatel v roce 2009 JPG
Saldo stěhování na 1 000 obyvatel v roce 2009 JPG
Podíl obyvatel ve věku 65 a více let na celkovém počtu obyvatel v roce 2009 JPG
Podíl cizinců na obyvatelstvu celkem v roce 2009 JPG
Míra nezaměstnanosti v roce 2009 - muži JPG
Míra nezaměstnanosti v roce 2009 - ženy JPG
Podíl uchazečů o zaměstnání s vysokoškolským vzděláním v roce 2009 JPG
Dosažitelní uchazeči na 1 volné pracovní místo v roce 2009 JPG
Lékaři ambulantní péče na 10 000 obyvatel v roce 2009 JPG
Lůžka v nemocnicích na 1 000 obyvatel v roce 2009 JPG
Místa v domovech pro seniory na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let v roce 2009 JPG
Průměrná délka trvání 1 případu pracovní neschopnosti v roce 2009 JPG
Průměrné procento pracovní neschopnosti v roce 2009 JPG
Měrné emise tuhých látek (REZZO 1-3) v roce 2008 JPG
Měrné emise SO2 (REZZO 1-3) v roce 2008 JPG
Měrné emise NOX (REZZO 1-3) v roce 2008 JPG
Měrné emise CO (REZZO 1-3) v roce 2008 JPG
Živě narození s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených v roce 2008 JPG
Podíl farem s výměrou zemědělské půdy do 10 ha na celkovém počtu farem v roce 2009 JPG
Živnostníci na 1 000 obyvatel v roce 2009 JPG
Hospodářská kriminalita - zjištěné trestné činy na 100 000 obyvatel v roce 2009 JPG
Podíl dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu na nehodách celkem v roce 2009 JPG

Použité značky v tabulkách
ležatá čárka (-) v tabulce v místě čísla značí, že jev se nevyskytoval
tečka (.) v místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
Nula (0) se v tabulce používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky
Zkratka "i.d." v tabulce nahrazuje individuální údaj, který nelze zveřejnit.
Archiv:
  • rok 2019  |  2018
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2017  |  2016
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2013  |  2012
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
  • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.