Obce Královéhradecka - 2023

 
Kód: 330091-23
Informační služby: tel: 495 762 322
E-mail: infoservishk@czso.cz
Kontakt: Ing. Věra Varmužová
E-mail: vera.varmuzova@czso.cz

Všechna data publikace (1,3 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Metodické poznámky Word PDF
Geografická mapa Královéhradeckého kraje PNG
Nej o obcích... Excel PDF
Osídlení Královéhradeckého kraje - mapa PNG
Administrativní členění Královéhradeckého kraje PNG
Mapa měst a městysů PNG

Obce Královéhradecka
Abecední seznam obcí a jejich územní příslušnost Excel PDF
1-1. Základní charakteristika obcí k 31. 12. 2021 Excel PDF
1-2. Struktura pozemků podle druhu k 31. 12. 2021 Excel PDF
1-3. Obyvatelstvo v letech 1961 až 2021 Excel PDF
1-4. Pohyb obyvatel v roce 2021 Excel PDF
1-5. Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin k 31. 12. 2021 Excel PDF
1-6. Nezaměstnanost k 31. 12. 2021 Excel PDF
1-7. Ekonomické subjekty se sídlem na území obce podle kategorie počtu zaměstnanců k 31. 12. 2021 Excel PDF
1-8. Bytová výstavba v letech 2019–2021 Excel PDF
1-9. Volební účast podle vybraných druhů voleb v letech 1998–2023 Excel PDF
1-10. Obyvatelstvo podle pohlaví a věku (SLDB 2021) Excel PDF
1-11. Obyvatelstvo podle druhu pobytu, rodinného stavu a rodáci (SLDB 2021) Excel PDF
1-12. Obyvatelstvo podle státního občanství (SLDB 2021) Excel PDF
1-13. Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího dosaženého vzdělání (SLDB 2021) Excel PDF
1-14. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity (SLDB 2021) Excel PDF
1-15. Hospodařící domácnosti (SLDB 2021) Excel PDF
1-16. Domovní fond (SLDB 2021) Excel PDF
1-17. Bytový fond (SLDB 2021) Excel PDF

Územní srovnání
(okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, velikostní skupiny obcí, města)
2-1. Základní charakteristika území k 31. 12. 2021 Excel PDF
2-2. Struktura pozemků podle druhu k 31. 12. 2021 Excel PDF
2-3. Obyvatelstvo v letech 1961 až 2021 Excel PDF
2-4. Pohyb obyvatel v roce 2021 Excel PDF
2-5. Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin k 31. 12. 2021 Excel PDF
2-6. Nezaměstnanost k 31. 12. 2021 Excel PDF
2-7. Ekonomické subjekty se sídlem na daném území podle kategorie počtu zaměstnanců k 31. 12. 2021 Excel PDF
2-8. Bytová výstavba v letech 2019–2021 Excel PDF
2-9. Vybrané údaje o městech k 31. 12. 2021 Excel PDF
2-10. Vybrané údaje o správních obvodech pověřených obecních úřadů k 31. 12. 2021 Excel PDF
2-11. Administrativní členění Královéhradeckého kraje v okresech k 1. 1. 2023 Excel PDF
2-12. Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností Excel PDF
2-13. Číselník správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem Excel PDF

Příloha
Města a městyse v Královéhradeckém kraji od roku 2006 Excel PDF
Obce v Královéhradeckém kraji, které mohou žádat o statut města a městyse Excel PDF
Připravujeme v roce 2023 Excel PDF
Kartogramy
Archiv:
 • rok 2023  |  2023
 • rok 2022  |  2022
 • rok 2021  |  2021
 • rok 2020  |  2020
 • rok 2019  |  2019
 • rok 2018  |  2018
 • rok 2017  |  2017
 • rok 2016  |  2016
 • rok 2015  |  2015
 • rok 2014  |  2014
 • rok 2013  |  2013
 • rok 2012  |  2012
 • rok 2011  |  2011
 • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.03.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.