Obce Královéhradecka - 2012

 
Kód: e-521317-12
Informační služby: tel: 495 762 322
E-mail: infoservishk@czso.cz
Kontakt: Ing. Věra Varmužová
E-mail: vera.varmuzova@czso.cz

Úvod Word PDF
Metodické poznámky Word PDF
Geografická mapa Královéhradeckého kraje JPG
Nej o obcích... Excel PDF
Osídlení Královéhradeckého kraje k 1. 1. 2012 - mapa JPG
Administrativní členění Královéhradeckého kraje JPG
Mapa měst a městysů k 1. 1. 2012 JPG

Obce Královéhradecka
Abecední seznam obcí a jejich územní příslušnost Excel PDF
1-1. Základní charakteristika obcí k 31. 12. 2010 Excel PDF
1-2. Struktura pozemků podle druhu k 31. 12. 2010 Excel PDF
1-3. Obyvatelstvo v letech 1961 až 2011 Excel PDF
1-4. Pohyb obyvatelstva v roce 2010 Excel PDF
1-5. Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin k 31. 12. 2010 Excel PDF
1-6. Nezaměstnanost Excel PDF
1-7. Ekonomické subjekty se sídlem na území obce podle kategorie počtu zaměstnanců Excel PDF
1-8. Bytová výstavba Excel PDF
1-9. Volební účast podle vybraných druhů voleb Excel PDF
1-10. Obyvatelstvo podle druhu pobytu, rodáci a rodinný stav (SLDB 2011) Excel PDF
1-11. Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle vzdělání (SLDB 2011) Excel PDF
1-12. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu (SLDB 2011) Excel PDF
1-13. Obyvatelstvo podle státního občanství (SLDB 2011) Excel PDF
1-14. Domy a byty (SLDB 2011) Excel PDF

Územní srovnání
(okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, velikostní skupiny obcí, města)
2-1. Základní charakteristika území k 31. 12. 2010 Excel PDF
2-2. Struktura pozemků podle druhu k 31. 12. 2010 Excel PDF
2-3. Obyvatelstvo v letech 1961 až 2011 Excel PDF
2-4. Pohyb obyvatelstva v roce 2010 Excel PDF
2-5. Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin k 31. 12. 2010 Excel PDF
2-6. Nezaměstnanost Excel PDF
2-7. Ekonomické subjekty se sídlem na daném území podle kategorie počtu zaměstnanců Excel PDF
2-8. Bytová výstavba Excel PDF
2-9. Vybrané údaje o městech k 31. 12. 2010 Excel PDF
2-10. Vybrané údaje o správních obvodech pověřených obecních úřadů k 31. 12. 2010 Excel PDF
2-11. Administrativní členění Královéhradeckého kraje v okresech k 1. 1. 2012 Excel PDF
2-12. Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností Excel PDF
2-13. Číselník správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem Excel PDF

Příloha
Adresy obecních a městských úřadů Excel
Adresy sídel správních obvodů obcí s rozšířenou působností Excel PDF
Města a městyse v Královéhradeckém kraji podle stavu k 1. 1. 2012 Excel PDF
Obce v Královéhradeckém kraji, které mohou žádat o statut města a městyse Excel PDF
Připravujeme v roce 2012 Excel PDF

Seznam kartogramů
1. Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel v obcích Královéhradeckého kraje v letech 2005-2010 JPG
2. Dokončené byty na 1 000 obyvatel podle obcí v Královéhradeckém kraji (průměr let 2006 – 2010) JPG
3. Míra nezaměstnanosti podle obcí v Královéhradeckém kraji k 31. 12. 2010 JPG
4. Uchazeči o zaměstnání ve věku 50 a více let podle obcí v Královéhradeckém kraji k 31. 12. 2010 JPG
Archiv:
 • rok 2020  |  2020
 • rok 2019  |  2019
 • rok 2018  |  2018
 • rok 2017  |  2017
 • rok 2016  |  2016
 • rok 2015  |  2015
 • rok 2014  |  2014
 • rok 2013  |  2013
 • rok 2012  |  2012
 • rok 2011  |  2011
 • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.03.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.