Obce Královéhradecka - 2010

 
Kód: w-521317-10
Informační služby: tel: 495 762 322
E-mail: infoservishk@czso.cz
Kontakt: Ing. Věra Varmužová
E-mail: vera.varmuzova@czso.cz

Úvod Word PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF
Geografická mapa Královéhradeckého kraje Geographical map of the Královéhradecký Region JPG
Nej o obcích... The best of municipalities Excel PDF
Osídlení Královéhradeckého kraje k 1. 1. 2010 - mapa Settlement in the Královéhradecký Region as at 1 January 2010 JPG
Mapa měst a městysů ke dni 1.1.2010 Map of towns and townlets of the Královéhradecký region as at 1 January 2010 JPG

Obce Královéhradecka
Municipalities of the Královéhradecký Region
Abecední seznam obcí a jejich územní příslušnost List of municipalities of the Královéhradecký Region in alphabetical order and their territorial and administrative districts Excel PDF
1-1. Základní charakteristika obcí k 31. 12. 2008 / 1-1. Basic charakteristic of the municipalities: 31 December 2008 Excel PDF
1-2. Struktura pozemků podle druhu k 31. 12. 2008 / 1-2. Land use: 31 December 2008 Excel PDF
1-3. Obyvatelstvo v letech 1961 až 2008 / 1-3. Population: 1961 - 2008 Excel PDF
1-4. Pohyb obyvatelstva v roce 2008 / 1-4. Population and vital statistics: 2008 Excel PDF
1-5. Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin k 31. 12. 2008 / 1-5. Population: by sex, by age, 31 December 2008 Excel PDF
1-6. Nezaměstnanost / 1-6. Unemployment Excel PDF
1-7. Ekonomické subjekty se sídlem na území obce podle kategorie počtu zaměstnanců / 1-7. Businesses with head offices in municipalities: 31 December 2008 Excel PDF
1-8. Bytová výstavba / 1-8. Housing construction Excel PDF
1-9. Volební účast podle vybraných druhů voleb / 1-9. Turnout by type of Elections Excel PDF

Územní srovnání
(okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, velikostní skupiny obcí, města)
Territorial comparison
2-1. Základní charakteristika území k 31. 12. 2008 / 2-1. Basic charakteristic of the territory: 31 December 2008 Excel PDF
2-2. Struktura pozemků podle druhu k 31. 12. 2008 / 2-2. Land use: 31 December 2008 Excel PDF
2-3. Obyvatelstvo v letech 1961 až 2008 / 2-3. Population: 1961 - 2008 Excel PDF
2-4. Pohyb obyvatelstva v roce 2008 / 2-4. Population and vital statistics: 2008 Excel PDF
2-5. Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin k 31. 12. 2008 / 2-5. Population: by sex, by age, 31 December 2008 Excel PDF
2-6. Nezaměstnanost / 2-6. Unemployment Excel PDF
2-7. Ekonomické subjekty se sídlem na daném území podle kategorie počtu zaměstnanců / 2-7. Businesses with head offices in territory: 31 December 2008 Excel PDF
2-8. Bytová výstavba / 2-8. Housing construction Excel PDF
2-9. Vybrané údaje o městech k 31. 12. 2008 / 2-9. Selected data: by town, 31 December 2008 Excel PDF
2-10. Vybrané údaje o správních obvodech pověřených obecních úřadů k 31. 12. 2008 / 2-10. Selected data: by administrative district of municipalities with authorized municipal office, 31 December 2008 Excel PDF
2-11. Administrativní členění Královéhradeckého kraje v okresech k 1. 1. 2010 / 2-11. Administrative breakdown of the Královéhradecký Region in Districts: 1 January 2010 Excel PDF
2-12. Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností / 2-12. Nomenclature of administrative districts of municipalities with extended powers Excel PDF
2-13. Číselník správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem / 2-13. Nomenclature of administrative districts of municipalities with authorized municipal office Excel PDF

Příloha
Inclusion
Adresy obecních a městských úřadů Addresses of Municipal Authorities Excel PDF
Přehled vybraných institucí kraje List of selectetd offices in the Královéhradecký Region Excel PDF
Adresy sídel správních obvodů obcí s rozšířenou působností Addresses of municipalities with extended powers Excel PDF
Nová města a městyse v Královéhradeckém kraji k 1. 1. 2009 New towns and townlets in Královéhradecký region Excel PDF
Obce v Královéhradeckém kraji, které mohou žádat o statut města a městyse Municipalities in the Královéhradecký Region whitch can ask for statute of town and townlet Excel PDF
Připravujeme v roce 2010 Excel PDF

Seznam grafů a kartogramů
List of Maps and Graphs
Věkové složení obyvatelstva podle správních obvodů ORP k 31. 12. 2008 Population: by sex, age and administrative districts of municipalities with extended powers, 31 December 2008 JPG
Obyvatelstvo podle velikostních skupin obcí k 31. 12. 2008 Population: by size groups of municipalities, 31 December 2008 JPG
Struktura půdy v Královéhradeckém kraji v roce 2008 The structure of area in the Královéhradecký Region: 2008 JPG
Struktura pozemků podle druhu a podle správních obvodů ORP k 31. 12. 2008 Land use: by administrative district of municipalities with extended powers, 31 December 2008 JPG
Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v Královéhradeckém kraji k 31. 12. 2008 podle správních obvodů ORP Unemployment rate: by sex and administrative dostrict of municipalities with ectended powers in the Královéhradecký Region, 31 December 2008 JPG
Míra nezaměstnanosti podle velikostních skupin obcí v roce 2008 Unemployment rate: by size groups of municipalities, 2008 JPG
Archiv:
 • rok 2023  |  2023
 • rok 2022  |  2022
 • rok 2021  |  2021
 • rok 2020  |  2020
 • rok 2019  |  2019
 • rok 2018  |  2018
 • rok 2017  |  2017
 • rok 2016  |  2016
 • rok 2015  |  2015
 • rok 2014  |  2014
 • rok 2013  |  2013
 • rok 2012  |  2012
 • rok 2011  |  2011
 • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.03.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.