Newsletter - 35/2014

 

5. září 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
1. 9. Volby do Evropského parlamentu (2014)
Přehled výsledků voleb za ČR celkem, v jednotlivých krajích a okresech, struktura kandidátů, rozdělení mandátů a seznam poslanců.
1. 9. Ekonomické výsledky průmyslu ČR (2012)
Data o podnikatelských subjektech s převažující průmyslovou činností, bez ohledu na jejich velikost. Tabulkové přílohy jsou tříděny podle CZ-NACE a velikostních skupin subjektů.
2. 9. Kulturní zařízení v ČR (2013)
Základní informace za divadla, muzea a galerie (muzea výtvarných umění), hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, nemovité kulturní památky, neperiodický tisk, periodický tisk, hudební soubory, filmovou tvorbu, veřejné knihovny, krajské knihovny.
4. 9. Maloobchod (červenec 2014)
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy klesly v červenci reálně meziměsíčně o 0,8 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 4,5 %, bez očištění o 6,2 %.
4. 9. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech (červenec 2014)
Časová řada obsahuje meziroční a bazické indexy tržeb bez DPH v dopravě a skladování, informačních a komunikačních činnostech.
4. 9. Služby - měsíční indexy tržeb (červenec 2014)
Časové řady meziročních a bazických indexů tržeb ve vybraných službách.
5. 9. Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů (2. čtvrtletí 2014)
Výsledky statistiky rodinných účtů v členění podle postavení osoby v čele domácnosti, velikosti obce a právního důvodu užívání bytu. Vydání a spotřeba v Kč na osobu a měsíc, struktura spotřebních vydání, indexy, podrobné náklady na bydlení na domácnost a měsíc.
5. 9. Průměrné mzdy (2. čtvrtletí 2014)
Ve 2. čtvrtletí 2014 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 2,3 %, reálně se zvýšila o 2,1 %. Medián mezd činil 21 385 Kč.
5. 9. Výsledky chovu prasat (k 31. 7. 2014)
Výsledky chovu prasat v základních ukazatelích: početní stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu, narození a úhyny selat, počty oprasených prasnic a prasniček, počty narozených a odchovaných selat na prasnici, prodej jatečných prasat.

Na příští týden připravujeme:
8. 9. Stavebnictví (červenec 2014)
8. 9. Průmysl (červenec 2014)
8. 9. Zahraniční obchod (červenec 2014)
9. 9. Odhady sklizně – operativní zpráva (k 15. 8. 2014)
9. 9. Indexy spotřebitelských cen – inflace (srpen 2014)
10. 9. Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (srpen 2014)
11. 9. Pohyb obyvatelstva (2. čtvrtletí 2014)
11. 9. Vývoj obyvatelstva České republiky (2013)
12. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky (září 2014)

Informace ze světa:
2. 9. Eurostat: Ceny průmyslových výrobců v Eurozóně se v červenci 2014 meziměsíčně zvýšily o 0,1 %.
2. 9. The Economist: V roce 1988 byly USA označeny jako nejlepší místo, kde se narodit. Teď už to rozhodně neplatí.
3. 9. Eurostat: Maloobchodní tržby v červenci 2014 v zemích Eurozóny meziměsíčně klesly o 0,4 %, meziročně vzrostly o 0,8 %.
4. 9. WHO: Víc než 800 tisíc osob v roce 2012 spáchalo sebevraždu, to představuje zhruba jednu osobu každých 40 vteřinInteraktivní mapa států světa.


Pokud si nepřejete newsletter dostávat, případně máte nějaké připomínky či dotazy, napište nám prosím na press@czso.cz.

Přejeme příjemný víkend


Tomáš Chrámecký
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 052 765
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82Praha 10