Newsletter - 01/2021

 

4. ledna 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
29. 12. 2020 Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 12. 2020
Index cen bytových nemovitostí - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 12. 2020
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 12. 2020
Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 12. 2020
Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 12. 2020
Zaostřeno na ženy a muže - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 12. 2020
Senioři v ČR v datech - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 12. 2020
Ceny sledovaných druhů nemovitostí - 2017–2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 12. 2020
Účty materiálových toků (vybrané indikátory) – 2014–2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 1. 2021
Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 1. 2021 Statistický bulletin -
Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj – 1. až 3. čtvrtletí 2020
Pravidelná informace o demografickém, ekonomickém a sociálním vývoji v hl. m. Praze, správních obvodech a městských částech. Zpracovaná formou tabulek (obsahuje rovněž metodické vysvětlivky k jednotlivým kapitolám). Materiál je doplněn mezikrajskými srovnáními a daty za celou Českou republiku.

4. 1. 2021
Porážky hospodářských zvířat - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 1. 2021
Struktura výdajů sektoru vládních institucí - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 1. 2021
Výroba masa na jatkách - listopad 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 1. 2021
Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
4. 1. 2021
Pracovní místa v ČSÚ - leden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
5. 1. 2021 Index nabídkových cen bytů - 4. čtvrtletí 2020
5. 1. 2021 Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad)
5. 1. 2021 Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice
6. 1. 2021 Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - listopad 2020
6. 1. 2021 Zahraniční obchod se zbožím - listopad 2020
6. 1. 2021 Zahraniční obchod se zbožím - listopad 2020
6. 1. 2021 Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - listopad 2020
7. 1. 2021 Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - listopad 2020
8. 1. 2021 Index stavební produkce - listopad 2020
8. 1. 2021 Bytová výstavba - listopad 2020
8. 1. 2021 Stavební povolení - listopad 2020
8. 1. 2021 Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2020
8. 1. 2021 Čtvrtletní sektorové účty - 3. čtvrtletí 2020
8. 1. 2021 Stavební povolení - listopad 2020
8. 1. 2021 Průmysl - listopad 2020
8. 1. 2021 Stavebnictví - listopad 2020
8. 1. 2021 Návštěvnost v hotelech - listopad 2020
8. 1. 2021 Průmysl - měsíční data - listopad 2020
8. 1. 2021 Index průmyslové produkce - listopad 2020
8. 1. 2021 Index stavební produkce - listopad 2020
8. 1. 2021 Roční národní účty - 2019
8. 1. 2021 Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 3. čtvrtletí 2020 (revidovaná data)
8. 1. 2021 Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - listopad 2020
8. 1. 2021 Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 1. kalendářní týden 2021

 

Příští newsletter již opět vyjde v obvyklém pátečním termínu.

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10