Lesnictví - 2017

 
Kód: 100004-18
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Josef Kahuda
E-mail: josef.kahuda@czso.cz

Všechna data publikace (1,1 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF

1. Lesnictví v roce 2017
Tab. 1.1 Zaměstnanci a mzdy lesnické činnosti Excel PDF
Tab. 1.2 Bilance holin Excel PDF
Tab. 1.3 Nahodilá těžba dřeva Excel PDF
Tab. 1.4 Dodávky dříví Excel PDF
Tab. 1.5 Zalesňování, přirozená obnova a těžba dřeva podle dřevin Excel PDF
Tab. 1.6 Doplňující údaje Excel PDF
Tab. 1.7 Zalesňování a přirozená obnova dle krajů Excel PDF
Tab. 1.8 Těžba dřeva dle krajů Excel PDF
Tab. 1.9 Doplňující údaje dle krajů Excel PDF
Graf 01 Zalesňování jehličnatými dřevinami v roce 2017 Excel PDF
Graf 02 Zalesňování listnatými dřevinami v roce 2017 Excel PDF
Graf 03 Těžba jehličnatého dřeva podle dřevin v roce 2017 Excel PDF
Graf 04 Těžba listnatého dřeva podle dřevin v roce 2017 Excel PDF
Graf 05 Zalesňování dle krajů v roce 2017 Excel PDF
Graf 06 Těžba dřeva dle krajů v roce 2017 Excel PDF

2. Časové řady
Tab. 2.1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách Excel PDF
Tab. 2.2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců – přepočtený Excel PDF
Tab. 2.3 Průměrná hrubá měsíční mzda (zaměstnance – fyz. os.) Excel PDF
Tab. 2.4 Průměrná hrubá měsíční mzda manuálně pracujících (zaměstnance – fyz. os.) Excel PDF
Tab. 2.5 Lesní pozemky dle typu hospodařícího subjektu Excel PDF
Tab. 2.6 Zalesňování Excel PDF
Tab. 2.7 Zalesňování a přirozená obnova – jehličnaté dřeviny Excel PDF
Tab. 2.8 Zalesňování a přirozená obnova – listnaté dřeviny Excel PDF
Tab. 2.9 Těžba dřeva – jehličnaté dřeviny Excel PDF
Tab. 2.10 Těžba dřeva – listnaté dřeviny Excel PDF
Tab. 2.11 Nahodilá těžba dřeva Excel PDF
Tab. 2.12 Dodávky jehličnatého dříví Excel PDF
Tab. 2.13 Dodávky listnatého dříví Excel PDF
Tab. 2.14 Bilance holin Excel PDF
Graf 07 Zaměstnanci a mzdy lesnické činnosti Excel PDF
Graf 08 Dodávky dříví v roce 2010 Excel PDF
Graf 09 Dodávky dříví v roce 2017 Excel PDF
Graf 10 Zalesňování Excel PDF
Graf 11 Těžba dřeva Excel PDF
Graf 12 Zpracovaná nahodilá těžba dřeva Excel PDF
Graf 13 Nezpracovaná nahodilá těžba dřeva Excel PDF
Graf 14 Probírky a prořezávky Excel PDF
Graf 15 Škody způsobené zvěří Excel PDF

3. Ekonomické účty pro lesnictví a těžbu dřeva za roky 2011 - 2016
Metodické vysvětlivky Word PDF
Tab. 3.1 Ekonomické účty pro lesnictví a těžbu dřeva za roky 2011 – 2016 (v mil. Kč) Excel PDF
Graf 16 Struktura produkce lesnického odvětví v roce 2016 Excel PDF
Graf 17 Struktura mezispotřeby lesnického odvětví v roce 2016 Excel PDF
Archiv:
 • rok 2024  |  2023
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.05.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.