Lesnictví a myslivost - 2011

 
Kód: e-2201-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Josef Kahuda
E-mail: josef.kahuda@czso.cz

Úvod Word PDF

Oddíl I.
Lesnictví za Českou republiku
Metodické vysvětlivky Word PDF

1. Lesnictví v roce 2011
Tab. 1.1 Zaměstnanci a mzdy lesnické činnosti Excel PDF
Tab. 1.2 Půda určená k zalesnění Excel PDF
Tab. 1.3 Nahodilá těžba Excel PDF
Tab. 1.4 Dodávky dříví Excel PDF
Tab. 1.5 Zalesňování, obnova lesa a těžba dřeva podle dřevin Excel PDF
Tab. 1.6 Doplňující údaje Excel PDF
Tab. 1.7 Zalesňování a přirozená obnova dle krajů Excel PDF
Tab. 1.8 Těžba dřeva dle krajů Excel PDF
Tab. 1.9 Doplňující údaje dle krajů Excel PDF
Graf 01 Zalesňování jehličnatými dřevinami v roce 2011 Excel
Graf 02 Zalesňování listnatými dřevinami v roce 2011 Excel
Graf 03 Těžba jehličnatého dřeva podle dřevin v roce 2011 Excel
Graf 04 Těžba listnatého dřeva podle dřevin v roce 2011 Excel
Graf 05 Zalesňování dle krajů v roce 2011 Excel
Graf 06 Těžba dřeva dle krajů v roce 2011 Excel

2. Časové řady
Tab. 2.1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách Excel PDF
Tab. 2.2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců – přepočtený Excel PDF
Tab. 2.3 Průměrná měsíční mzda (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 2.4 Průměrná měsíční mzda - manuálně pracující (fyzické osoby) Excel PDF
Tab. 2.5 Lesní pozemky dle typu hospodařícího subjektu Excel PDF
Tab. 2.6 Zalesňování Excel PDF
Tab. 2.7 Zalesňování a přirozená obnova - jehličnaté Excel PDF
Tab. 2.8 Zalesňování a přirozená obnova - listnaté Excel PDF
Tab. 2.9 Těžba dřeva podle druhů dřevin - jehličnaté Excel PDF
Tab. 2.10 Těžba dřeva podle druhů dřevin - listnaté Excel PDF
Tab. 2.11 Těžba dřeva nahodilá zpracovaná Excel PDF
Tab. 2.12 Dodávky dříví - jehličnaté Excel PDF
Tab. 2.13 Dodávky dříví - listnaté Excel PDF
Tab. 2.14 Bilance půdy určené k zalesňování Excel PDF
Graf 07 Zaměstnanci a mzdy lesnické činnosti Excel
Graf 08 Dodávky dříví v roce 2000 Excel
Graf 09 Dodávky dříví v roce 2011 Excel
Graf 10 Zalesňování Excel
Graf 11 Těžba dřeva Excel
Graf 12 Zpracovaná nahodilá těžba dřeva Excel
Graf 13 Nezpracovaná nahodilá těžba Excel
Graf 14 Probírky a prořezávky Excel
Graf 15 Škody zvěří Excel

3. Ekonomické účty pro lesnictví a těžbu dřeva za roky 2005 - 2010
Metodické vysvětlivky Word PDF
Tab. 3.1 Ekonomické účty pro lesnictví a těžbu dřeva za roky 2005 – 2010 (v mil. Kč) Excel PDF
Graf 16 Struktura produkce lesnického odvětví v roce 2010 Excel
Graf 17 Struktura mezispotřeby lesnického odvětví v roce 2010 Excel

Oddíl II.
Myslivost za Českou republiku
Metodické vysvětlivky Word PDF

1. Myslivost v roce 2010
Tab. 4.1.1 Výměra honiteb v ha (podle stavu k 1. 4. 2010) Excel PDF
Tab. 4.1.2 Obhospodařování honiteb Excel PDF
Tab. 4.1.3 Lovečtí psi – skupiny plemen loveckých psů Excel PDF
Tab. 4.1.4 Počet osob (držitelů platných loveckých lístků) trvale vykonávajících v honitbě právo myslivosti Excel PDF
Tab. 4.2.1 Lov, úhyn zvěře za rok 2010 a jarní kmenové stavy (JKS) zvěře k 31. 3. 2011 Excel PDF
Tab. 4.3.1 Ostatní druhy zvěře - početní stav a lov Excel PDF
Tab. 4.3.2 Ostatní druhy zvěře - početní stav a lov, pokud byla udělena výjimka Excel PDF

2. Časové řady
Tab. 4.4 Jarní kmenové stavy zvěře k 31.3. uvedených let Excel PDF
Tab. 4.5 Odstřel zvěře Excel PDF
Tab. 4.6 Hmotnost zvěřiny Excel PDF
Graf 18 Jarní kmenové stavy zvěře k 31. 3. uvedených let Excel
Graf 19 Odstřel zvěře Excel
Archiv:
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.05.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.