Lesnictví a myslivost - 2013

 
Kód: 100004-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Josef Kahuda
E-mail: josef.kahuda@czso.cz

Úvod Word PDF

Oddíl I.
Lesnictví za Českou republiku
Metodické vysvětlivky Word PDF

1. Lesnictví v roce 2013
Tab. 1.1 Zaměstnanci a mzdy lesnické činnosti Excel PDF
Tab. 1.2 Bilance holin Excel PDF
Tab. 1.3 Nahodilá těžba Excel PDF
Tab. 1.4 Dodávky dříví Excel PDF
Tab. 1.5 Zalesňování, přirozená obnova a těžba dřeva podle dřevin Excel PDF
Tab. 1.6 Doplňující údaje Excel PDF
Tab. 1.7 Zalesňování a přirozená obnova dle krajů Excel PDF
Tab. 1.8 Těžba dřeva dle krajů Excel PDF
Tab. 1.9 Doplňující údaje dle krajů Excel PDF
Graf 01 Zalesňování jehličnatými dřevinami v roce 2013 Excel
Graf 02 Zalesňování listnatými dřevinami v roce 2013 Excel
Graf 03 Těžba jehličnatého dřeva podle dřevin v roce 2013 Excel
Graf 04 Těžba listnatého dřeva podle dřevin v roce 2013 Excel
Graf 05 Zalesňování dle krajů v roce 2013 Excel
Graf 06 Těžba dřeva dle krajů v roce 2013 Excel

2. Časové řady
Tab. 2.1 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách Excel PDF
Tab. 2.2 Průměrný evidenční počet zaměstnanců – přepočtený Excel PDF
Tab. 2.3 Průměrná hrubá měsíční mzda (zaměstnance – fyz. os.) Excel PDF
Tab. 2.4 Průměrná hrubá měsíční mzda manuálně pracujících (zaměstnance – fyz. os.) Excel PDF
Tab. 2.5 Lesní pozemky dle typu hospodařícího subjektu Excel PDF
Tab. 2.6 Zalesňování Excel PDF
Tab. 2.7 Zalesňování a přirozená obnova - jehličnaté Excel PDF
Tab. 2.8 Zalesňování a přirozená obnova - listnaté Excel PDF
Tab. 2.9 Těžba dřeva podle druhů dřevin - jehličnaté Excel PDF
Tab. 2.10 Těžba dřeva podle druhů dřevin - listnaté Excel PDF
Tab. 2.11 Nahodilá těžba dřeva Excel PDF
Tab. 2.12 Dodávky dříví - jehličnaté Excel PDF
Tab. 2.13 Dodávky dříví - listnaté Excel PDF
Tab. 2.14 Bilance holin Excel PDF
Graf 07 Zaměstnanci a mzdy lesnické činnosti Excel
Graf 08 Dodávky dříví v roce 2000 Excel
Graf 09 Dodávky dříví v roce 2013 Excel
Graf 10 Zalesňování Excel
Graf 11 Těžba dřeva Excel
Graf 12 Zpracovaná nahodilá těžba dřeva Excel
Graf 13 Nezpracovaná nahodilá těžba dřeva Excel
Graf 14 Probírky a prořezávky Excel
Graf 15 Škody způsobené zvěří Excel

3. Ekonomické účty pro lesnictví a těžbu dřeva za roky 2007 - 2012
Metodické vysvětlivky Word PDF
Tab. 3.1 Ekonomické účty pro lesnictví a těžbu dřeva za roky 2007 – 2012 (v mil. Kč) Excel PDF
Graf 16 Struktura produkce lesnického odvětví v roce 2012 Excel
Graf 17 Struktura mezispotřeby lesnického odvětví v roce 2012 Excel

Oddíl II.
Myslivost za Českou republiku
Metodické vysvětlivky Word PDF

1. Myslivost v roce 2012
Tab. 4.1.1 Výměra honiteb v ha (podle stavu k 1. 4. 2012) Excel PDF
Tab. 4.1.2 Obhospodařování honiteb Excel PDF
Tab. 4.1.3 Lovečtí psi – skupiny plemen loveckých psů Excel PDF
Tab. 4.1.4 Počet osob (držitelů platných loveckých lístků) trvale vykonávajících v honitbě právo myslivosti Excel PDF
Tab. 4.2.1 Lov, úhyn zvěře za rok 2012 a jarní kmenové stavy (JKS) zvěře k 31. 3. 2013 Excel PDF
Tab. 4.3.1 Ostatní druhy zvěře - početní stav a lov Excel PDF
Tab. 4.3.2 Ostatní druhy zvěře - početní stav a lov, pokud byla udělena výjimka Excel PDF

2. Časové řady
Tab. 4.4 Jarní kmenové stavy zvěře (k 31. 3. následujícího roku) Excel PDF
Tab. 4.5 Odstřel zvěře Excel PDF
Tab. 4.6 Hmotnost zvěřiny Excel PDF
Graf 18 Jarní kmenové stavy zvěře (k 31. 3. následujícího roku) Excel
Graf 19 Odstřel zvěře Excel
Archiv:
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.05.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.