Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - 4. čtvrtletí 2012

 
Kód: c-700144-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Petra Hochová
E-mail: petra.hochova@czso.cz

Původní položka „CZ-CPA F Stavby a stavební práce“ odpovídá položce „Stavební díla“ v tabulce č. 2 Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC nebo v tabulce č. 3 Indexy cen stavebních děl podle číselníku druhů staveb.
Metodické vysvětlivky Word PDF
Stručný komentář Word PDF
Tab. 1 Indexy cen stavebních konstrukcí a prací podle TSKPstat Excel PDF
Tab. 2 Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC Excel PDF
Tab. 3 Indexy cen stavebních děl podle číselníku druhů staveb Excel PDF
Tab. 4 Indexy nákladů stavební výroby podle číselníku druhů staveb Excel PDF
Tab. 5 Indexy cen materiálových vstupů stavební výroby podle číselníku druhů staveb Excel PDF
Tab. 6 Průměrné ceny vybraných stavebních prací Excel PDF
Tab. 7 Indexy cen stavebních konstrukcí a prací podle TSKPstat pro rok 2011 Excel PDF
Tab. 8 Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC pro rok 2011 Excel PDF

Grafické znázornění
Graf 1 Indexy cen stavebních děl Excel
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby do roku 2010 vycházely pod kódem w-7001
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.02.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.