Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - 4. čtvrtletí 2011

 
Kód: c-700144-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Petra Hochová
E-mail: petra.hochova@czso.cz

Oznámení o ukončení publikování cenových indexů stavebních prací ve statistické klasifikaci CZ-CPA z důvodu úsporných opatření ČSÚ. PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF
Stručný komentář Word PDF
Tab. 1 Indexy cen stavebních prací podle klasifikace CZ-CPA Excel PDF
Tab. 2 Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC Excel PDF
Tab. 3 Indexy cen stavebních děl podle číselníku druhů staveb Excel PDF
Tab. 4 Indexy nákladů stavební výroby podle číselníku druhů staveb Excel PDF
Tab. 5 Indexy cen materiálových vstupů stavební výroby podle číselníku druhů staveb Excel PDF
Tab. 6 Průměrné ceny vybraných stavebních prací Excel PDF
Tab. 7 Indexy cen stavebních prací podle klasifikace CZ-CPA pro rok 2010 Excel PDF
Tab. 8 Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC pro rok 2010 Excel PDF

Grafické znázornění
Graf 1 Indexy cen stavebních děl (stejné období předchozího roku = 100) Excel
Graf 2 Indexy cen stavebních prací (stejné období předchozího roku = 100) Excel
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby do roku 2010 vycházely pod kódem w-7001
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.02.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.