Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - 1. čtvrtletí 2010

 
Kód: w-7001-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Petra Hochová
E-mail: petra.hochova@csu.gov.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Stručný komentář Word PDF

Tabulková část – rok 2010
Tab. 1 Indexy cen stavebních prací podle klasifikace CZ-CPA Excel PDF
Tab. 2 Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC Excel PDF
Tab. 3 Indexy cen stavebních děl podle směrů výstavby Excel PDF
Tab. 4 Indexy nákladů stavební výroby podle směrů výstavby Excel PDF
Tab. 5 Indexy materiálových vstupů stavební výroby podle směrů výstavby Excel PDF
Tab. 6 Průměrné ceny vybraných stavebních prací Excel PDF
Tab. 7 Indexy cen stavebních prací podle klasifikace CZ-CPA pro rok 2009 Excel PDF
Tab. 8 Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC pro rok 2009 Excel PDF

Grafické znázornění
Graf 1 Indexy cen stavebních děl (stejné období předchozího roku = 100) Excel
Graf 2 Indexy cen stavebních prací (stejné období předchozího roku = 100) Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.05.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.