Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 3. čtvrtletí 2017

 
Kód: 011041-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Petra Hochová
E-mail: petra.hochova@csu.gov.cz

Celá publikace ke stažení - verze pro tisk (1,0 MB) PDF
Všechna data publikace (0,4 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Stručný komentář Word PDF
Tab. 1: Indexy cen stavebních konstrukcí a prací podle TSKPstat Excel PDF
Tab. 2: Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC Excel PDF
Tab. 3: Indexy cen stavebních děl podle číselníku druhů staveb Excel PDF
Tab. 4: Indexy nákladů stavební výroby podle číselníku druhů staveb Excel PDF
Tab. 5: Indexy cen materiálových vstupů stavební výroby podle číselníku druhů staveb Excel PDF
Tab. 6: Průměrné ceny vybraných stavebních prací Excel PDF
Tab. 7: Indexy cen stavebních konstrukcí a prací podle TSKPstat pro rok 2016 Excel PDF
Tab. 8: Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC pro rok 2016 Excel PDF

Grafická část
Graf 1: Indexy cen stavebních děl Excel PDF
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby do roku 2013 vycházely pod kódem 700144; do roku 2010 vycházely pod kódem w-7001.
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.