Statistická ročenka Hl. m. Prahy - 2021


26. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Metodické vysvětlivky PDF
26-1. Vybrané údaje o městských částech hl. m. Prahy k 31. 12. 2020 Excel
26-2. Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze podle městských částí v roce 2020 Excel
26-3. Obyvatelstvo hl. m. Prahy podle pohlaví, věku a městských částí k 31. 12. 2020 Excel
26-4. Přistěhovalí v hl. m. Praze podle věku a městských částí v roce 2020 Excel
26-5. Vystěhovalí v hl. m. Praze podle věku a městských částí v roce 2020 Excel
26-6. Stěhování mezi správními obvody (SO) hl. m. Prahy v roce 2020 Excel
26-7. Využití půdy v hl. m. Praze podle katastrálních území k 31. 12. 2020 Excel
26-8. Uchazeči o zaměstnání a pracovní místa v evidenci úřadu práce v hl. m. Praze podle městských částí k 31. 12. 2020 Excel
26-9. Ekonomické subjekty v hl. m. Praze podle městských částí k 31. 12. 2020 Excel
26-10. Dokončené byty v hl. m. Praze podle městských částí Excel
26-11. Kapacita hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu v hl. m. Praze podle kategorie a městských částí k 31. 12. 2020 Excel
26-12. Vybavení městských částí vybranými druhy zařízení v hl. m. Praze k 31. 12. 2020 Excel
26-13. Školy v hl. m. Praze podle typu a podle městských částí v roce 2020 Excel
26-14. Důvody zásahů hasičských záchranných sborů v hl. m. Praze podle městských částí v roce 2020 Excel
26-15. Přehled o hospodaření hl. m. Prahy za rok 2020 (úhrn za vl. hlavní město a městské části) Excel
26-16. Přehled o hospodaření hlavního města Prahy za rok 2020 (vlastní hlavní město) Excel
26-17. Přehled o hospodaření hl. m. Prahy za rok 2020 (městské části) Excel
26-18. Přehled čerpání výdajů hl. m. Prahy (včetně městských částí) podle kapitol v roce 2020 Excel
26-19. Výdaje vlastního hl. m. Prahy a městských částí podle kapitol v roce 2020 Excel
26-20. Hospodaření městských částí hl. m. Prahy v roce 2020 (bez financování) Excel
26-21. Dlouhodobý vývoj pohybu obyvatel v hl. m. Praze v letech 1950 - 2020 Excel
26-101. Základní údaje podle krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností ČR k 31. 12. 2020 Excel
26-102. Základní údaje podle krajů a správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem ČR k 31. 12. 2020 Excel
26-103. Základní údaje podle obcí ČR k 31. 12. 2020 Excel

Zveřejněno dne: 20.12.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.