Sčítání lidu, domů a bytů - Pramenné dílo - 2011


Územní přehledy
Tab. 70 Obyvatelstvo podle krajů, okresů a měst v letech 1961 - 2011 Excel PDF
Tab. 71 Obyvatelstvo podle velikostních skupin obcí v krajích v letech 2001 a 2011 Excel PDF
Tab. 72 Obyvatelstvo podle věku v krajích a okresech Excel PDF
Tab. 73 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení v krajích a okresech Excel PDF
Tab. 74 Obyvatelstvo podle místa bydliště v době narození v krajích a okresech Excel PDF
Tab. 75 Narození v obci bydliště podle věku v krajích a okresech Excel PDF
Tab. 76 Obyvatelstvo podle národnosti v krajích a okresech Excel PDF
Tab. 77 Obyvatelstvo 15leté a starší podle nejvyššího ukončeného vzdělání v krajích a okresech Excel PDF
Tab. 78 Obyvatelstvo 15leté a starší podle velikostních skupin obcí a podle nejvyššího ukončeného vzdělání Excel PDF
Tab. 79 Obyvatelstvo podle náboženské víry v krajích a okresech Excel PDF
Tab. 80 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v krajích a okresech Excel PDF
Tab. 81 Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání v krajích a okresech Excel PDF
Tab. 82 Ekonomicky aktivní podle odvětví ekonomické činnosti v krajích a okresech Excel PDF
Tab. 83 Hospodařící domácnosti podle typu domácnosti v krajích a okresech Excel PDF
Tab. 84 Hospodařící domácnosti tvořené 1 rodinou se závislými dětmi v krajích a okresech Excel PDF
Tab. 85 Domovní fond podle hlavních charakteristik v krajích a okresech Excel PDF
Tab. 86 Bytový fond podle hlavních charakteristik v krajích a okresech Excel PDF
Tab. 87 Obydlené byty podle velikosti v krajích a okresech Excel PDF
Tab. 88 Obydlené byty podle typu bytu v krajích a okresech Excel PDF
Tab. 89 Technické vybavení obydlených bytů v krajích a okresech Excel PDF
Tab. 90 Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a podle krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Excel PDF
Tab. 91 Obyvatelstvo podle trvalého a obvyklého pobytu a podle krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Excel PDF
Tab. 92 Narození v obci bydliště podle věku a podle krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Excel PDF
Tab. 93 Obyvatelstvo 15leté a starší podle nejvyššího ukončeného vzdělání a podle krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Excel PDF
Tab. 94 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity a podle krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Excel PDF
Tab. 95 Bilance vyjížďky a dojížďky do zaměstnání a do škol podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností Excel PDF
Tab. 96 Domovní a bytový fond podle krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Excel PDF
Tab. 97 Vybrané ukazatele úrovně bydlení podle krajů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.