Sčítání lidu, domů a bytů - Pramenné dílo - 2011

 
Kód: e-24000-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Robert Šanda
E-mail: robert.sanda@czso.cz


Zveřejněno dne: 29.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.