Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2019


14. Používání vybraných finančních služeb online
Text: Používání vybraných finančních služeb online PDF
Tab. 14.1 Jednotlivci v ČR využívající finanční služby online, 2019 Excel PDF
Tab. 14.2 Důvody, proč vybrané skupiny jednotlivců v ČR nepoužívají online bankovnictví, 2019 Excel PDF
Tab. 14.3 Jednotlivci v krajích ČR využívající finanční služby online, 2018 Excel PDF
Tab. 14.4 Jednotlivci v zemích EU využívající finanční služby online, 2018 Excel PDF
Tab. 14.5 Jednotlivci v zemích EU využívající internetové bankovnictví, 2018 Excel PDF
Tab. 14.6 Jednotlivci v ČR využívající internetové bankovnictví – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 14.7 Jednotlivci v krajích ČR využívající internetové bankovnictví – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 14.8 Jednotlivci v zemích EU využívající internetové bankovnictví – vývoj v čase Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.11.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.