Dokumentace změn v území

 

  • Dokumentace změn v území České republiky
    podrobná dokumentace změn v územním, správním, sídelním a statistickém členění státu zaevidovaných v registru;
  • Seznam změn RSO
    seznamy všech zaevidovaných změn v území v daném čtvrtletí; do roku 2014 k dispozici přehledy vybraných změn; od roku 2015 může uživatel čerpat informace o územních změnách na portále RÚIAN Informace o územní identifikaci;