Kontakty - RSO

 

Distribuce výstupů z registru

Ing. Eva Kortanová, oddělení informačních služeb - ústředí
Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10
tel: 274 052 425
e-mail: eva.kortanova@czso.cz

 

Český statistický úřad
odbor statistických registrů,
oddělení statistických územních jednotek

Registr sčítacích obvodů a budov

V Ráji 872
531 53 Pardubice


Telefonní ústředna: 466 743 411

www.czso.cz


 
Vývoj, správa GIS, projekty, INSPIRE

Ing. Petr Klauda, vedoucí oddělení statistických územních jednotek
tel: 466 743 462;
e-mail: petr.klauda@czso.cz

Správa územních identifikací, gestor soustavy územních číselníků, projekty, Metodika

Ing. Kamila Kuklová
tel: 466 743 467
e-mail: kamila.kuklova@czso.cz

Zpracování hranic základních sídelních jednotek a statistických obvodů, projekty

RNDr. Jiří Štěpnička
tel: 466 743 466
e-mail: jiri.stepnicka@czso.cz

Správa GIS, geografické produkty, projekty

Mgr. Jiří Kyral
tel: 466 743 430
e-mail: jiri.kyral@czso.cz

Zpracování stavebních objektů a adres RÚIAN, výstupů ze statistického šetření o budovách a bytech

Ing. Lenka Staňková
tel: 466 743 463
e-mail: lenka.stankova@czso.cz

Zpracování stavebních objektů a adres RÚIAN, vektorizace vchodů bez adresy

Ing. Jana Šedová
tel: 466 743 449
e-mail: jana.sedova@czso.cz

Zpracování stavebních objektů a adres RÚIAN, vektorizace vchodů bez adresy, hranic volebních obvodů pro volby do Senátu

Mgr. František Traxler
tel: 466 743 465
e-mail: frantisek.traxler@czso.cz

Zpracování stavebních objektů a adres RÚIAN, administrativa

Veronika Mecová
tel: 466 743 461
e-mail: veronika.mecova@czso.cz