Vývoj české ekonomiky - 1. čtvrtletí 2010

 
Kód: e-1109-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Celá publikace ke stažení (1,5 MB) ZIP
Základní tendence Word PDF
Souhrnná výkonnost ekonomiky Word PDF
Výkonnost základních odvětví Word PDF
Vnější ekonomické vztahy Word PDF
Ceny Word PDF
Trh práce Word PDF
Měnové podmínky Word PDF
Státní rozpočet Word PDF
Tab. č. 1 Měsíční ukazatele Excel PDF
Tab. č. 2 Vybrané čtvrtletní makroekonomické ukazatele Excel PDF

Grafy
Graf č. 1: HDP (meziroční změna v %, mezičtvrtletní změna v % sez. očištěno, stálé ceny) Excel
Graf č. 2: Výdaje na konečnou spotřebu, z toho domácností (meziroční změna v %, stálé ceny – sezónně očištěno) Excel
Graf č. 3: Tvorba hrubého kapitálu, z toho fixního (meziroční změna v %, stálé ceny − sezónně očištěno) Excel
Graf č. 4: Vývoz a dovoz zboží a služeb (meziroční změna v %, stálé ceny – sez. očištěno) Excel
Graf č. 5: Příspěvky k růstu HDP v p.b. (HDP meziroční změna v %, stálé ceny - sezónně očištěno) Excel
Graf č. 6: Tržby v maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47, meziroční změna v %, mezičtvrtletní změna v % - sez. očištěno, s. c.) Excel
Graf č. 7: Průmyslová produkce (meziroční změna v %, mezičtvrtletní změna v % - sez. očištěno) Excel
Graf č. 8: Stavební produkce (meziroční změna v %, mezičtvrtletní změna v % - sez. očištěno, s.c.) Excel
Graf č. 9: Indikátory důvěry (souhrnný, podnikatelský, spotřebitelský (saldo v p.b. – sezónně očištěno) Excel
Graf č. 10: Spotřebitelské ceny úhrnem, z toho v domácnostech důchodců (meziroční změna v %, míra inflace k posl. měsíci) Excel
Graf č. 11: Ceny průmyslových a zemědělských výrobců, stavebních prací (meziroční změna v %, mezičtvrtletní změna v %) Excel
Graf č. 12: Ceny v ZO a směnné relace (meziroční změna v %) Excel
Graf č. 13: Vývoz, dovoz, obchodní bilance (pravá osa) (meziroční změna v %, skutečnost v mld. Kč, b.c.) Excel
Graf č. 14: Platební bilance (kumulace ke konci období, v mld. Kč) Excel
Graf č. 15: Přímé zahraniční investice do ČR a reinvestované zisky (kumulace ke konci období, v mld. Kč) Excel
Graf č. 16: Peněžní zásoba, úvěry domácnostem a podnikům (meziroční změna stavů v %) Excel
Graf č. 17: Míra nezaměstnanosti, z toho dlouhodobé (v %, 15 let a starší, podle VŠPS) Excel
Graf č. 18: Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty (v Kč, meziroční změna v % nominálně a reálně – pravá osa) Excel
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.06.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.