Věková struktura obyvatel Olomouckého kraje v dlouhodobém vývoji podle obcí s rozšířenou působností - 2004

 
Kód: e-13-7111-04
Informační služby: tel: 585 731 511
E-mail: infoservisolom@czso.cz
Kontakt: Mgr. Kateřina Káňová
E-mail: katerina.kanova@czso.cz

Úvod
Územně-administrativní uspořádání olomouckého kraje k 1. 1. 2003 GIF
Správní obvod obce s rozšířenou působností Hranice
Tab. 7101-1 Počet obyvatel v ORP Hranice podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - muži Excel
Tab. 7101-2 Počet obyvatel v ORP Hranice podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7101-3 Počet obyvatel v ORP Hranice podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7101-4 Počet obyvatel v ORP Hranice podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - muži Excel
Tab. 7101-5 Počet obyvatel v ORP Hranice podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7101-6 Počet obyvatel v ORP Hranice podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7101-7 Počet obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice dle věkových skupin - k 31. 12. 2003 Excel
Tab. 7101-8 Kapacita a počty žáků v mateřských a základních školách, Kapacita a počty osob v sociálních zařízeních pro seniory Excel
Tab. 7101-9 Vývoj počtu dětí v mateřských a základních školách a vývoj počtu seniorů v letech 2003 - 2009 (vypočteno z jednoletých věkových skupin) Excel
Kartogram: Podíl obyvatel ve věku 65 a více let v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice (k 31. 12. 2003)
Kartogram: Index stáří obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice (k 31. 12. 2003)
Správní obvod obce s rozšířenou působností Jeseník
Tab. 7102-1 Počet obyvatel v ORP Jeseník podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - muži Excel
Tab. 7102-2 Počet obyvatel v ORP Jeseník podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7102-3 Počet obyvatel v ORP Jeseník podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7102-4 Počet obyvatel v ORP Jeseník podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - muži Excel
Tab. 7102-5 Počet obyvatel v ORP Jeseník podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7102-6 Počet obyvatel v ORP Jeseník podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7102-7 Počet obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník dle věkových skupin - k 31. 12. 2003 Excel
Tab. 7102-8 Kapacita a počty žáků v mateřských a základních školách, Kapacita a počty osob v sociálních zařízeních pro seniory Excel
Tab. 7102-9 Vývoj počtu dětí v mateřských a základních školách a vývoj počtu seniorů v letech 2003 - 2009 (vypočteno z jednoletých věkových skupin) Excel
Kartogram: Podíl obyvatel ve věku 65 a více let v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník (k 31. 12. 2003)
Kartogram: Index stáří obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník (k 31. 12. 2003)
Správní obvod obce s rozšířenou působností Konice
Tab. 7103-1 Počet obyvatel v ORP Konice podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - muži Excel
Tab. 7103-2 Počet obyvatel v ORP Konice podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7103-3 Počet obyvatel v ORP Konice podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7103-4 Počet obyvatel v ORP Konice podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - muži Excel
Tab. 7103-5 Počet obyvatel v ORP Konice podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7103-6 Počet obyvatel v ORP Konice podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7103-7 Počet obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Konice dle věkových skupin - k 31. 12. 2003 Excel
Tab. 7103-8 Kapacita a počty žáků v mateřských a základních školách, Kapacita a počty osob v sociálních zařízeních pro seniory Excel
Tab. 7103-9 Vývoj počtu dětí v mateřských a základních školách a vývoj počtu seniorů v letech 2003 - 2009 (vypočteno z jednoletých věkových skupin) Excel
Kartogram: Podíl obyvatel ve věku 65 a více let v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Konice (k 31. 12. 2003)
Kartogram: Index stáří obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Konice (k 31. 12. 2003)
Správní obvod obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou
Tab. 7104-1 Počet obyvatel v ORP Lipník nad Bečvou podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - muži Excel
Tab. 7104-2 Počet obyvatel v ORP Lipník nad Bečvou podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7104-3 Počet obyvatel v ORP Lipník nad Bečvou podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7104-4 Počet obyvatel v ORP Lipník nad Bečvou podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - muži Excel
Tab. 7104-5 Počet obyvatel v ORP Lipník nad Bečvou podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7104-6 Počet obyvatel v ORP Lipník nad Bečvou podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7104-7 Počet obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou dle věkových skupin - k 31. 12. 2003 Excel
Tab. 7104-8 Kapacita a počty žáků v mateřských a základních školách, Kapacita a počty osob v sociálních zařízeních pro seniory Excel
Tab. 7104-9 Vývoj počtu dětí v mateřských a základních školách a vývoj počtu seniorů v letech 2003 - 2009 (vypočteno z jednoletých věkových skupin) Excel
Kartogram: Podíl obyvatel ve věku 65 a více let v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou (k 31. 12. 2003)
Kartogram: Index stáří obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou (k 31. 12. 2003)
Správní obvod obce s rozšířenou působností Litovel
Tab. 7105-1 Počet obyvatel v ORP Litovel podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - muži Excel
Tab. 7105-2 Počet obyvatel v ORP Litovel podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7105-3 Počet obyvatel v ORP Litovel podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7105-4 Počet obyvatel v ORP Litovel podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - muži Excel
Tab. 7105-5 Počet obyvatel v ORP Litovel podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7105-6 Počet obyvatel v ORP Litovel podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7105-7 Počet obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel dle věkových skupin - k 31. 12. 2003 Excel
Tab. 7105-8 Kapacita a počty žáků v mateřských a základních školách, Kapacita a počty osob v sociálních zařízeních pro seniory Excel
Tab. 7105-9 Vývoj počtu dětí v mateřských a základních školách a vývoj počtu seniorů v letech 2003 - 2009 (vypočteno z jednoletých věkových skupin) Excel
Kartogram: Podíl obyvatel ve věku 65 a více let v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel (k 31. 12. 2003)
Kartogram: Index stáří obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel (k 31. 12. 2003)
Správní obvod obce s rozšířenou působností Mohelnice
Tab. 7106-1 Počet obyvatel v ORP Mohelnice podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - muži Excel
Tab. 7106-2 Počet obyvatel v ORP Mohelnice podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7106-3 Počet obyvatel v ORP Mohelnice podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7106-4 Počet obyvatel v ORP Mohelnice podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - muži Excel
Tab. 7106-5 Počet obyvatel v ORP Mohelnice podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7106-6 Počet obyvatel v ORP Mohelnice podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7106-7 Počet obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice dle věkových skupin - k 31. 12. 2003 Excel
Tab. 7106-8 Kapacita a počty žáků v mateřských a základních školách, Kapacita a počty osob v sociálních zařízeních pro seniory Excel
Tab. 7106-9 Vývoj počtu dětí v mateřských a základních školách a vývoj počtu seniorů v letech 2003 - 2009 (vypočteno z jednoletých věkových skupin) Excel
Kartogram: Podíl obyvatel ve věku 65 a více let v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice (k 31. 12. 2003)
Kartogram: Index stáří obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice (k 31. 12. 2003)
Správní obvod obce s rozšířenou působností Olomouc
Tab. 7107-1 Počet obyvatel v ORP Olomouc podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - muži Excel
Tab. 7107-2 Počet obyvatel v ORP Olomouc podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7107-3 Počet obyvatel v ORP Olomouc podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7107-4 Počet obyvatel v ORP Olomouc podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - muži Excel
Tab. 7107-5 Počet obyvatel v ORP Olomouc podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7107-6 Počet obyvatel v ORP Olomouc podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7107-7 Počet obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc dle věkových skupin - k 31. 12. 2003 Excel
Tab. 7107-8 Kapacita a počty žáků v mateřských a základních školách, Kapacita a počty osob v sociálních zařízeních pro seniory Excel
Tab. 7107-9 Vývoj počtu dětí v mateřských a základních školách a vývoj počtu seniorů v letech 2003 - 2009 (vypočteno z jednoletých věkových skupin) Excel
Kartogram: Podíl obyvatel ve věku 65 a více let v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc (k 31. 12. 2003)
Kartogram: Index stáří obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc (k 31. 12. 2003)
Správní obvod obce s rozšířenou působností Prostějov
Tab. 7108-1 Počet obyvatel v ORP Prostějov podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - muži Excel
Tab. 7108-2 Počet obyvatel v ORP Prostějov podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7108-3 Počet obyvatel v ORP Prostějov podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7108-4 Počet obyvatel v ORP Prostějov podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - muži Excel
Tab. 7108-5 Počet obyvatel v ORP Prostějov podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7108-6 Počet obyvatel v ORP Prostějov podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7108-7 Počet obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov dle věkových skupin - k 31. 12. 2003 Excel
Tab. 7108-8 Kapacita a počty žáků v mateřských a základních školách, Kapacita a počty osob v sociálních zařízeních pro seniory Excel
Tab. 7108-9 Vývoj počtu dětí v mateřských a základních školách a vývoj počtu seniorů v letech 2003 - 2009 (vypočteno z jednoletých věkových skupin) Excel
Kartogram: Podíl obyvatel ve věku 65 a více let v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov (k 31. 12. 2003)
Kartogram: Index stáří obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov (k 31. 12. 2003)
Správní obvod obce s rozšířenou působností Přerov
Tab. 7109-1 Počet obyvatel v ORP Přerov podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - muži Excel
Tab. 7109-2 Počet obyvatel v ORP Přerov podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7109-3 Počet obyvatel v ORP Přerov podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7109-4 Počet obyvatel v ORP Přerov podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - muži Excel
Tab. 7109-5 Počet obyvatel v ORP Přerov podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7109-6 Počet obyvatel v ORP Přerov podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7109-7 Počet obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov dle věkových skupin - k 31. 12. 2003 Excel
Tab. 7109-8 Kapacita a počty žáků v mateřských a základních školách, Kapacita a počty osob v sociálních zařízeních pro seniory Excel
Tab. 7109-9 Vývoj počtu dětí v mateřských a základních školách a vývoj počtu seniorů v letech 2003 - 2009 (vypočteno z jednoletých věkových skupin) Excel
Kartogram: Podíl obyvatel ve věku 65 a více let v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov (k 31. 12. 2003)
Kartogram: Index stáří obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov (k 31. 12. 2003)
Správní obvod obce s rozšířenou působností Šternberk
Tab. 7110-1 Počet obyvatel v ORP Šternberk podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - muži Excel
Tab. 7110-2 Počet obyvatel v ORP Šternberk podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7110-3 Počet obyvatel v ORP Šternberk podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7110-4 Počet obyvatel v ORP Šternberk podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - muži Excel
Tab. 7110-5 Počet obyvatel v ORP Šternberk podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7110-6 Počet obyvatel v ORP Šternberk podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7110-7 Počet obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk dle věkových skupin - k 31. 12. 2003 Excel
Tab. 7110-8 Kapacita a počty žáků v mateřských a základních školách, Kapacita a počty osob v sociálních zařízeních pro seniory Excel
Tab. 7110-9 Vývoj počtu dětí v mateřských a základních školách a vývoj počtu seniorů v letech 2003 - 2009 (vypočteno z jednoletých věkových skupin) Excel
Kartogram: Podíl obyvatel ve věku 65 a více let v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk (k 31. 12. 2003)
Kartogram: Index stáří obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk (k 31. 12. 2003)
Správní obvod obce s rozšířenou působností Šumperk
Tab. 7111-1 Počet obyvatel v ORP Šumperk podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - muži Excel
Tab. 7111-2 Počet obyvatel v ORP Šumperk podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7111-3 Počet obyvatel v ORP Šumperk podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7111-4 Počet obyvatel v ORP Šumperk podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - muži Excel
Tab. 7111-5 Počet obyvatel v ORP Šumperk podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7111-6 Počet obyvatel v ORP Šumperk podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7111-7 Počet obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk dle věkových skupin - k 31. 12. 2003 Excel
Tab. 7111-8 Kapacita a počty žáků v mateřských a základních školách, Kapacita a počty osob v sociálních zařízeních pro seniory Excel
Tab. 7111-9 Vývoj počtu dětí v mateřských a základních školách a vývoj počtu seniorů v letech 2003 - 2009 (vypočteno z jednoletých věkových skupin) Excel
Kartogram: Podíl obyvatel ve věku 65 a více let v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk (k 31. 12. 2003)
Kartogram: Index stáří obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk (k 31. 12. 2003)
Správní obvod obce s rozšířenou působností Uničov
Tab. 7112-1 Počet obyvatel v ORP Uničov podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - muži Excel
Tab. 7112-2 Počet obyvatel v ORP Uničov podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7112-3 Počet obyvatel v ORP Uničov podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7112-4 Počet obyvatel v ORP Uničov podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - muži Excel
Tab. 7112-5 Počet obyvatel v ORP Uničov podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7112-6 Počet obyvatel v ORP Uničov podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7112-7 Počet obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Uničov dle věkových skupin - k 31. 12. 2003 Excel
Tab. 7112-8 Kapacita a počty žáků v mateřských a základních školách, Kapacita a počty osob v sociálních zařízeních pro seniory Excel
Tab. 7112-9 Vývoj počtu dětí v mateřských a základních školách a vývoj počtu seniorů v letech 2003 - 2009 (vypočteno z jednoletých věkových skupin) Excel
Kartogram: Podíl obyvatel ve věku 65 a více let v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Uničov (k 31. 12. 2003)
kartogram: Index stáří obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Uničov (k 31. 12. 2003)
Správní obvod obce s rozšířenou působností Zábřeh
Tab. 7113-1 Počet obyvatel v ORP Zábřeh podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - muži Excel
Tab. 7113-2 Počet obyvatel v ORP Zábřeh podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7113-3 Počet obyvatel v ORP Zábřeh podle pohlaví a věkových skupin v letech 1970 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7113-4 Počet obyvatel v ORP Zábřeh podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - muži Excel
Tab. 7113-5 Počet obyvatel v ORP Zábřeh podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - ženy Excel
Tab. 7113-6 Počet obyvatel v ORP Zábřeh podle pohlaví a jednoletých věkových skupin v letech 1991 - 2003 - celkem Excel
Tab. 7113-7 Počet obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Zábřeh dle věkových skupin - k 31. 12. 2003 Excel
Tab. 7113-8 Kapacita a počty žáků v mateřských a základních školách, Kapacita a počty osob v sociálních zařízeních pro seniory Excel
Tab. 7113-9 Vývoj počtu dětí v mateřských a základních školách a vývoj počtu seniorů v letech 2003 - 2009 Excel
Kartogram: Podíl obyvatel ve věku 65 a více let v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Zábřeh (k 31. 12. 2003)
Kartogram: Index stáří obyvatel v obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností Zábřeh (k 31. 12. 2003)
Závěr

Zveřejněno dne: 30.06.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.