Věda, výzkum a informační technologie v mezikrajském srovnání - v období 2007 až 2017


Tabulková příloha
1. Postavení krajů v České republice Excel
2. Kvalifikované lidské zdroje Excel
3. Financování výzkumu a vývoje Excel
4. Podnikový výzkum a vývoj Excel
5. Vládní a vysokoškolský výzkum a vývoj Excel
6. Výsledky výzkumné a vývojové činnosti Excel
7. Informační technologie a jejich využití Excel

Zveřejněno dne: 29.04.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.