Věda, výzkum a informační technologie v mezikrajském srovnání - v období 2007 až 2017


Kartogramy
1. Postavení krajů v České republice
Podíl nezaměstnaných osob, 31. 12. 2017 PNG
Regionální hrubý domácí produkt PNG
Studenti vysokých škol se státním občanstvím České republiky, 2017 PNG
Studenti vysokých škol s cizím státním občanstvím, 2017 PNG
2. Kvalifikované lidské zdroje
Specialisté v oblasti vědy a techniky, 2017 PNG
Průměrná hrubá měsíční mzda specialistů ve vědě a technice, 2017 PNG
ICT odborníci, 2017 (podíl zaměstnaných v daném kraji celkem) PNG
ICT specialisté, 2017 (podíl z ICT odborníků v daném kraji celkem) PNG
Průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníků, 2017 PNG
Pracovníci výzkumu a vývoje, 2017 PNG
3. Financování výzkumu a vývoje
Výdaje na výzkum a vývoj, 2017 PNG
Výdaje na výzkum a vývoj podle hlavních sektorů provádění, 2017 PNG
Příjemci státních rozpočtových výdajů na výzkum a vývoj, 2017 PNG
Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj, 2017 PNG
Státní rozpočtová podpora výzkumu a vývoje v soukromých podnicích, 2017 PNG
Investice do výstavby nových center výzkumu a vývoje ze Strukturálních fondů 2007–2013 PNG
Podniky, které využily nepřímou veřejnou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím daňových úlev, 2017 PNG
Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje prostřednictvím daňových úlev, 2017 PNG
4. Podnikový výzkum a vývoj
Podniky provádějící výzkum a vývoj podle okresů ČR, 2017 PNG
Podniky provádějící výzkum a vývoj, 2017 PNG
Výzkumní a techničtí pracovníci provádějící výzkum a vývoj v podnicích podle okresů, 2017 PNG
Výzkumní a techničtí pracovníci provádějící výzkum a vývoj v podnicích, 2017 PNG
Výdaje na výzkum a vývoj provedený v podnicích podle okresů, 2017 PNG
Výdaje na výzkum a vývoj provedený v podnicích, 2017 PNG
5. Vládní a vysokoškolský výzkum a vývoj
Výzkumná pracoviště ve vládním a vysokoškolském sektoru, 2017 PNG
Výzkumná pracoviště ve vládním a vysokoškolském sektoru podle převažující vědní oblasti, 2017 PNG
Výzkumní pracovníci ve vládním a vysokoškolském sektoru, 2017 PNG
Výdaje na výzkum a vývoj ve vládním a vysokoškolském sektoru, 2017 PNG
6. Výsledky výzkumné a vývojové činnosti
Inovační potenciál regionů dle souhrnného inovačního indexu, 2017 PNG
7. Informační technologie a jejich využití
Pevný internet v zemích EU, 2017 PNG
Pevný internet v domácnostech*) podle obcí, 2017 PNG
Sítě a technologie nejčastěji používané domácnostmi pro přistup k internetu z pevného místa podle obcí, 2017 PNG
Připojení domácností k internetu prostřednictvím optické (FTTH/B) a kabelové (CATV) sítě, 2017 PNG
Počet různých typů pevných internetových přípojek placených domácnostmi podle obcí, 2017 PNG
Domácnosti s přenosným počítačem, 2017 PNG
Uživatelé internetu mezi jednotlivci ve věku 16–74 let v zemích EU, 2017 PNG
Uživatelé internetu mezi osobami staršími 16 let a jejich vybrané činnosti prováděné na internetu, 2017 PNG
Samostatné ordinace praktického lékaře vybavené webovými stránkami, 2017 PNG
Samostatné ordinace lékaře nabízející přes webové stránky pacientům možnost objednání se, 2017 PNG
Samostatné ordinace lékaře používající funkci upozornění na lékové interakce v rámci svých informačních zdravotnických systémů, 2017 PNG
Vybavenost základních škol 1. stupně počítači podle okresů, 2018 PNG
Počítače mladší dvou let na 2. stupni základních škol, 2018 PNG

Zveřejněno dne: 29.04.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.