Věda, výzkum a informační technologie v mezikrajském srovnání - 2017


Kartogramy
1. Postavení krajů v České republice
Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2017 PNG
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2013 až 2017 PNG
Studenti vysokých škol se státním občanstvím České republiky, 2017 PNG
Studenti vysokých škol s cizím státním občanstvím, 2017 PNG
2. Kvalifikované lidské zdroje
Specialisté v oblasti vědy a techniky v krajích ČR PNG
Průměrná hrubá měsíční mzda specialistů ve vědě a technice v krajích ČR, 2017 PNG
Podíl ICT odborníků na zaměstnaných celkem v krajích ČR, 2017 PNG
Podíl ICT specialistů na ICT odbornících v krajích ČR, 2017 PNG
Průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníků v krajích ČR, 2017 PNG
Pracovníci výzkumu a vývoje (FTE) podle hlavních sektorů provádění, 2017 PNG
3. Financování výzkumu a vývoje
Výdaje na výzkum a vývoj, 2017 PNG
Celkové výdaje na výzkum a vývoj podle hlavních sektorů provádění, 2017 PNG
Počet příjemců státní rozpočtové podpory na VaV podle krajů ČR, 2017 PNG
Státní rozpočtová podpora VaV podle krajů ČR, 2017 PNG
Státní rozpočtová podpora VaV v soukromých podnicích podle krajů ČR, 2017 PNG
Investice do výstavby nových center výzkumu a vývoje ze Strukturálních fondů 2007–2013 PNG
Počet soukromých podniků, které využily daňovou podporu VaV podle krajů ČR, 2017 PNG
Daňová podpora VaV podle krajů ČR, 2017 PNG
4. Podnikový výzkum a vývoj
Podniky provádějící výzkum a vývoj podle okresů ČR, 2017 PNG
Podniky provádějící výzkum a vývoj, 2017 PNG
Výzkumní a techničtí pracovníci (FTE) zabývající se výzkumem a vývojem v podnicích podle okresů, 2017 PNG
Výzkumní a techničtí pracovníci (FTE) zabývající se výzkumem a vývojem v podnicích, 2017 PNG
Výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru podle okresů, 2017 PNG
Výdaje na výzkum a vývoj v podnicích, 2017 PNG
5. Vládní a vysokoškolský výzkum a vývoj
Výzkumná pracoviště ve vládním a vysokoškolském sektoru, 2017 (podle druhu subjektu) PNG
Výzkumná pracoviště ve vládním a vysokoškolském sektoru, 2017 (podle převažující vědní oblasti) PNG
Výzkumní pracovníci (FTE) ve vládním a vysokoškolském sektoru, 2017 PNG
Výdaje na výzkum a vývoj ve vládním a vysokoškolském sektoru, 2017 PNG
6. Výsledky výzkumné a vývojové činnosti
Inovační potenciál regionů dle souhrnného inovačního indexu, 2017 PNG
7. Informační technologie a jejich využití
Pevný internet v zemích EU (počet účastníků na 100 obyvatel); 2017 PNG
Počet aktivních přípojek k internetu na 100 obyvatel, které jsou využívány fyzickými nepodnikajícími osobami, 2017 PNG
Nejčastější typ aktivních internetových přípojek v obcích, které jsou využívány fyzickými nepodnikajícími osobami, 2017 PNG
Počet internetových přípojek na 100 obyvatel používaných fyzickými nepodnikajícími osobami, 2017 PNG
Počet různých typů pevných internetových přípojek v obcích, které jsou využívány fyzickými nepodnikajícími osobami, 2017 PNG
Domácnosti vybavené počítačem nebo s připojením na internet, 2017 PNG
Jednotlivci ve věku 16-74 let, kteří použili internet alespoň jednou v posledních 3 měsících, 2017 PNG
Jednotlivci ve věku 16 a více let používající internet PNG
Samostatné ordinace praktického lékaře vybavené webovými stránkami, 2017 PNG
Samostatné ordinace lékaře nabízející přes webové stránky pacientům možnost objednání se, 2017 PNG
Samostatné ordinace lékaře používající funkci upozornění na lékové interakce v elektronických zdravotnických systémech, 2017 PNG
Počet počítačů na 100 žáků na základních školách 1. stupně, 2018 PNG
Podíl počítačů mladších 2 let na celkovém počtu počítačů na 2. stupni škol, 2018 PNG

Zveřejněno dne: 29.04.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.