Věda, výzkum a informační technologie v mezikrajském srovnání - v období 2007 až 2017


Kartogramy
1. Postavení krajů v České republice
Podíl nezaměstnaných osob, 31. 12. 2017 PNG
Regionální hrubý domácí produkt PNG
Studenti vysokých škol v České republice se státním občanstvím České republiky, 2017 PNG
Studenti vysokých škol v České republice s cizím státním občanstvím, 2017 PNG
2. Kvalifikované lidské zdroje
Specialisté v oblasti vědy a techniky, 2017 PNG
Průměrná hrubá měsíční mzda Specialistů ve vědě a technice, 2017 PNG
ICT odborníci, 2017 (podíl zaměstnaných v daném kraji celkem) PNG
ICT specialisté, 2017 (podíl z ICT odborníků v daném kraji celkem) PNG
Průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníků, 2017 PNG
Pracovníci výzkumu a vývoje, 2017 PNG
3. Financování výzkumu a vývoje
Výdaje na výzkum a vývoj, 2017 PNG
Výdaje na výzkum a vývoj podle hlavních sektorů provádění, 2017 PNG
Příjemci státních rozpočtových výdajů na výzkum a vývoj, 2017 PNG
Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj, 2017 PNG
Státní rozpočtová podpora výzkumu a vývoje v soukromých podnicích, 2017 PNG
Investice do výstavby nových center výzkumu a vývoje ze Strukturálních fondů 2007–2013 PNG
Podniky, které využily nepřímou veřejnou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím daňových úlev, 2017 PNG
Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje prostřednictvím daňových úlev, 2017 PNG
4. Podnikový výzkum a vývoj
Podniky provádějící výzkum a vývoj podle okresů ČR, 2017 PNG
Podniky provádějící výzkum a vývoj, 2017 PNG
Výzkumní a techničtí pracovníci provádějící výzkum a vývoj v podnicích podle okresů, 2017 PNG
Výzkumní a techničtí pracovníci provádějící výzkum a vývoj v podnicích, 2017 PNG
Výdaje na výzkum a vývoj provedený v podnicích podle okresů, 2017 PNG
Výdaje na výzkum a vývoj provedený v podnicích, 2017 PNG
5. Vládní a vysokoškolský výzkum a vývoj
Výzkumná pracoviště ve vládním a vysokoškolském sektoru, 2017 PNG
Výzkumná pracoviště ve vládním a vysokoškolském sektoru podle převažující vědní oblasti, 2017 PNG
Výzkumní pracovníci ve vládním a vysokoškolském sektoru, 2017 PNG
Výdaje na výzkum a vývoj ve vládním a vysokoškolském sektoru, 2017 PNG
6. Výsledky výzkumné a vývojové činnosti
Inovační potenciál regionů dle souhrnného inovačního indexu, 2017 PNG
7. Informační technologie a jejich využití
Pevný internet v zemích EU, 2017 PNG
Pevný internet v domácnostech podle obcí, 2017 PNG
Sítě a technologie nejčastěji používané domácnostmi pro přistup k internetu z pevného místa podle obcí, 2017 PNG
Připojení domácností k internetu prostřednictvím optické (FTTH/B) a kabelové (CATV) sítě, 2017 PNG
Počet různých typů pevných internetových přípojek placených domácnostmi podle obcí, 2017 PNG
Domácnosti s přenosným počítačem, 2017 PNG
Uživatelé internetu mezi jednotlivci ve věku 16–74 let v zemích EU, 2017 PNG
Uživatelé internetu mezi osobami staršími 16 let a jejich vybrané činnosti prováděné na internetu, 2017 PNG
Samostatné ordinace praktického lékaře vybavené webovými stránkami, 2017 PNG
Samostatné ordinace lékaře s možností on-line objednání se přes web, 2017 PNG
Samostatné ordinace lékaře používající funkci upozornění na lékové interakce v rámci svých informačních zdravotnických systémů, 2017 PNG
Vybavenost základních škol 1. stupně počítači podle okresů, 2018 PNG
Počítače mladší dvou let na 2. stupni základních škol, 2018 PNG

Zveřejněno dne: 29.04.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.