Trh práce v ČR - 1993 až 2010

 
Kód: e-3103-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Marta Petráňová
E-mail: marta.petranova@czso.cz

Úvod Word PDF
Obsah publikace Word PDF
Základní metodické přístupy Word PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF

  Vazba na mezinárodní normy

  Metodika ukazatelů VŠPS

  Ekonomický status

  Zaměstnanost

  Nezaměstnanost

  Relativní ukazatele

  Další speciální ukazatele
Poznámky k časovým řadám Word PDF

  Odhady intervalů spolehlivosti

  Způsob použití přílohových tabulek

  Použité zdroje a číselníky

  Charakteristika číselníků

  Vývoj metodiky ukazatelů a charakter jejich změn

  Přehled tabulek

  Technické poznámky

  Dostupnost publikace

TABULKOVÁ ČÁST

I. okruh OBYVATELSTVO ČESKÉ REPUBLIKY

101R (K) Věk a vzdělání populace
Česká republika - NUTS1 Excel PDF
Praha - NUTS2, hl. m. Praha - NUTS3 Excel PDF
Střední Čechy - NUTS2, Středočeský kraj - NUTS3 Excel PDF
Jihozápad - NUTS2 Excel PDF
Jihočeský kraj - NUTS3 Excel PDF
Plzeňský kraj - NUTS3 Excel PDF
Severozápad - NUTS2 Excel PDF
Karlovarský kraj - NUTS3 Excel PDF
Ústecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Severovýchod - NUTS2 Excel PDF
Liberecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Královéhradecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Pardubický kraj - NUTS3 Excel PDF
Jihovýchod - NUTS2 Excel PDF
kraj Vysočina - NUTS3 Excel PDF
Jihomoravský kraj - NUTS3 Excel PDF
Střední Morava - NUTS2 Excel PDF
Olomoucký kraj - NUTS3 Excel PDF
Zlínský kraj - NUTS3 Excel PDF
Moravskoslezsko - NUTS2, Moravskoslezský kraj - NUTS3 Excel PDF

102R (K) Věk populace dle ekonomického postavení
Česká republika - NUTS1 Excel PDF
Praha - NUTS2, hl. m. Praha - NUTS3 Excel PDF
Střední Čechy - NUTS2, Středočeský kraj - NUTS3 Excel PDF
Jihozápad - NUTS2 Excel PDF
Jihočeský kraj - NUTS3 Excel PDF
Plzeňský kraj - NUTS3 Excel PDF
Severozápad - NUTS2 Excel PDF
Karlovarský kraj - NUTS3 Excel PDF
Ústecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Severovýchod - NUTS2 Excel PDF
Liberecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Královéhradecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Pardubický kraj - NUTS3 Excel PDF
Jihovýchod - NUTS2 Excel PDF
kraj Vysočina - NUTS3 Excel PDF
Jihomoravský kraj - NUTS3 Excel PDF
Střední Morava - NUTS2 Excel PDF
Olomoucký kraj - NUTS3 Excel PDF
Zlínský kraj - NUTS3 Excel PDF
Moravskoslezsko - NUTS2, Moravskoslezský kraj - NUTS3 Excel PDF

103R Pracovní síla dle oblastí a krajů
103 R Pracovní síla dle oblastí a krajů Excel PDF

104Q Pracovní síla dle oblastí a krajů
104 Q Pracovní síla dle oblastí a krajů Excel PDF

105R (K) Důvody neaktivity a postavení neaktivního obyvatelstva
Česká republika - NUTS1 Excel PDF
Praha - NUTS2, hl. m. Praha - NUTS3 Excel PDF
Střední Čechy - NUTS2, Středočeský kraj - NUTS3 Excel PDF
Jihozápad - NUTS2 Excel PDF
Jihočeský kraj - NUTS3 Excel PDF
Plzeňský kraj - NUTS3 Excel PDF
Severozápad - NUTS2 Excel PDF
Karlovarský kraj - NUTS3 Excel PDF
Ústecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Severovýchod - NUTS2 Excel PDF
Liberecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Královéhradecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Pardubický kraj - NUTS3 Excel PDF
Jihovýchod - NUTS2 Excel PDF
kraj Vysočina - NUTS3 Excel PDF
Jihomoravský kraj - NUTS3 Excel PDF
Střední Morava - NUTS2 Excel PDF
Olomoucký kraj - NUTS3 Excel PDF
Zlínský kraj - NUTS3 Excel PDF
Moravskoslezsko - NUTS2, Moravskoslezský kraj - NUTS3 Excel PDF

II. okruh ZAMĚSTNANÍ V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

201R Zaměstnanost v NH dle oblastí a krajů
201 R Zaměstnanost v NH dle oblastí a krajů Excel PDF

202Q Zaměstnanost v NH dle oblastí a krajů
202 Q Zaměstnanost v NH dle oblastí a krajů Excel PDF

203R (K) Věk a vzdělání zaměstnaných v NH
Česká republika - NUTS1 Excel PDF
Praha - NUTS2, hl. m. Praha - NUTS3 Excel PDF
Střední Čechy - NUTS2, Středočeský kraj - NUTS3 Excel PDF
Jihozápad - NUTS2 Excel PDF
Jihočeský kraj - NUTS3 Excel PDF
Plzeňský kraj - NUTS3 Excel PDF
Severozápad - NUTS2 Excel PDF
Karlovarský kraj - NUTS3 Excel PDF
Ústecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Severovýchod - NUTS2 Excel PDF
Liberecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Královéhradecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Pardubický kraj - NUTS3 Excel PDF
Jihovýchod - NUTS2 Excel PDF
kraj Vysočina - NUTS3 Excel PDF
Jihomoravský kraj - NUTS3 Excel PDF
Střední Morava - NUTS2 Excel PDF
Olomoucký kraj - NUTS3 Excel PDF
Zlínský kraj - NUTS3 Excel PDF
Moravskoslezsko - NUTS2, Moravskoslezský kraj - NUTS3 Excel PDF

204R (K) Odvětví činnosti zaměstnaných v NH
Česká republika - NUTS1 Excel PDF
Praha - NUTS2, hl. m. Praha - NUTS3 Excel PDF
Střední Čechy - NUTS2, Středočeský kraj - NUTS3 Excel PDF
Jihozápad - NUTS2 Excel PDF
Jihočeský kraj - NUTS3 Excel PDF
Plzeňský kraj - NUTS3 Excel PDF
Severozápad - NUTS2 Excel PDF
Karlovarský kraj - NUTS3 Excel PDF
Ústecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Severovýchod - NUTS2 Excel PDF
Liberecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Královéhradecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Pardubický kraj - NUTS3 Excel PDF
Jihovýchod - NUTS2 Excel PDF
kraj Vysočina - NUTS3 Excel PDF
Jihomoravský kraj - NUTS3 Excel PDF
Střední Morava - NUTS2 Excel PDF
Olomoucký kraj - NUTS3 Excel PDF
Zlínský kraj - NUTS3 Excel PDF
Moravskoslezsko - NUTS2, Moravskoslezský kraj - NUTS3 Excel PDF

205R (K) Klasifikace zaměstnání a postavení zaměstnaných v NH
Česká republika - NUTS1 Excel PDF
Praha - NUTS2, hl. m. Praha - NUTS3 Excel PDF
Střední Čechy - NUTS2, Středočeský kraj - NUTS3 Excel PDF
Jihozápad - NUTS2 Excel PDF
Jihočeský kraj - NUTS3 Excel PDF
Plzeňský kraj - NUTS3 Excel PDF
Severozápad - NUTS2 Excel PDF
Karlovarský kraj - NUTS3 Excel PDF
Ústecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Severovýchod - NUTS2 Excel PDF
Liberecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Královéhradecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Pardubický kraj - NUTS3 Excel PDF
Jihovýchod - NUTS2 Excel PDF
kraj Vysočina - NUTS3 Excel PDF
Jihomoravský kraj - NUTS3 Excel PDF
Střední Morava - NUTS2 Excel PDF
Olomoucký kraj - NUTS3 Excel PDF
Zlínský kraj - NUTS3 Excel PDF
Moravskoslezsko - NUTS2, Moravskoslezský kraj - NUTS3 Excel PDF

206R Druhé (další) zaměstnání v NH dle oblastí a krajů
206 R Druhé (další) zaměstnání v NH dle oblastí a krajů Excel PDF

207Q Druhé (další) zaměstnání v NH dle oblastí a krajů
207 Q Druhé (další) zaměstnání v NH dle oblastí a krajů Excel PDF

208R Postavení v zaměstnání a odvětví činnosti v druhém (dalším) zaměstnání
208 R Postavení v zaměstnání a odvětví činnosti v druhém (dalším) zaměstnání Excel PDF

III. okruh NEZAMĚSTNANÍ

301R Nezaměstnanost dle oblastí a krajů
301 R Nezaměstnanost dle oblastí a krajů Excel PDF

302Q Nezaměstnanost dle oblastí a krajů
302 Q Nezaměstnanost dle oblastí a krajů Excel PDF

303R (K) Věk a vzdělání nezaměstnaných
Česká republika - NUTS1 Excel PDF
Praha - NUTS2, hl. m. Praha - NUTS3 Excel PDF
Střední Čechy - NUTS2, Středočeský kraj - NUTS3 Excel PDF
Jihozápad - NUTS2 Excel PDF
Jihočeský kraj - NUTS3 Excel PDF
Plzeňský kraj - NUTS3 Excel PDF
Severozápad - NUTS2 Excel PDF
Karlovarský kraj - NUTS3 Excel PDF
Ústecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Severovýchod - NUTS2 Excel PDF
Liberecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Královéhradecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Pardubický kraj - NUTS3 Excel PDF
Jihovýchod - NUTS2 Excel PDF
kraj Vysočina - NUTS3 Excel PDF
Jihomoravský kraj - NUTS3 Excel PDF
Střední Morava - NUTS2 Excel PDF
Olomoucký kraj - NUTS3 Excel PDF
Zlínský kraj - NUTS3 Excel PDF
Moravskoslezsko - NUTS2, Moravskoslezský kraj - NUTS3 Excel PDF

304R (K) Způsob a doba hledání zaměstnání
Česká republika - NUTS1 Excel PDF
Praha - NUTS2, hl. m. Praha - NUTS3 Excel PDF
Střední Čechy - NUTS2, Středočeský kraj - NUTS3 Excel PDF
Jihozápad - NUTS2 Excel PDF
Jihočeský kraj - NUTS3 Excel PDF
Plzeňský kraj - NUTS3 Excel PDF
Severozápad - NUTS2 Excel PDF
Karlovarský kraj - NUTS3 Excel PDF
Ústecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Severovýchod - NUTS2 Excel PDF
Liberecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Královéhradecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Pardubický kraj - NUTS3 Excel PDF
Jihovýchod - NUTS2 Excel PDF
kraj Vysočina - NUTS3 Excel PDF
Jihomoravský kraj - NUTS3 Excel PDF
Střední Morava - NUTS2 Excel PDF
Olomoucký kraj - NUTS3 Excel PDF
Zlínský kraj - NUTS3 Excel PDF
Moravskoslezsko - NUTS2, Moravskoslezský kraj - NUTS3 Excel PDF

IV. okruh MÍRY

401R Míra nezaměstnanosti dle oblastí a krajů
401R Míra nezaměstnanosti dle oblastí a krajů Excel PDF

402Q Míra nezaměstnanosti dle oblastí a krajů
402Q Míra nezaměstnanosti dle oblastí a krajů Excel PDF

403R (K) Míra nezaměstnanosti dle věkových skupin a vzdělání
Česká republika - NUTS1 Excel PDF
Praha - NUTS2, hl. m. Praha - NUTS3 Excel PDF
Střední Čechy - NUTS2, Středočeský kraj - NUTS3 Excel PDF
Jihozápad - NUTS2 Excel PDF
Jihočeský kraj - NUTS3 Excel PDF
Plzeňský kraj - NUTS3 Excel PDF
Severozápad - NUTS2 Excel PDF
Karlovarský kraj - NUTS3 Excel PDF
Ústecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Severovýchod - NUTS2 Excel PDF
Liberecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Královéhradecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Pardubický kraj - NUTS3 Excel PDF
Jihovýchod - NUTS2 Excel PDF
kraj Vysočina - NUTS3 Excel PDF
Jihomoravský kraj - NUTS3 Excel PDF
Střední Morava - NUTS2 Excel PDF
Olomoucký kraj - NUTS3 Excel PDF
Zlínský kraj - NUTS3 Excel PDF
Moravskoslezsko - NUTS2, Moravskoslezský kraj - NUTS3 Excel PDF

404R Míra ekonomické aktivity dle oblastí a krajů
404R Míra ekonomické aktivity dle oblastí a krajů Excel PDF

405Q Míra ekonomické aktivity dle oblastí a krajů
405Q Míra ekonomické aktivity dle oblastí a krajů Excel PDF

406R (K) Míra ekonomické aktivity dle věkových skupin a vzdělání
Česká republika - NUTS1 Excel PDF
Praha - NUTS2, hl. m. Praha - NUTS3 Excel PDF
Střední Čechy - NUTS2, Středočeský kraj - NUTS3 Excel PDF
Jihozápad - NUTS2 Excel PDF
Jihočeský kraj - NUTS3 Excel PDF
Plzeňský kraj - NUTS3 Excel PDF
Severozápad - NUTS2 Excel PDF
Karlovarský kraj - NUTS3 Excel PDF
Ústecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Severovýchod - NUTS2 Excel PDF
Liberecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Královéhradecký kraj - NUTS3 Excel PDF
Pardubický kraj - NUTS3 Excel PDF
Jihovýchod - NUTS2 Excel PDF
kraj Vysočina - NUTS3 Excel PDF
Jihomoravský kraj - NUTS3 Excel PDF
Střední Morava - NUTS2 Excel PDF
Olomoucký kraj - NUTS3 Excel PDF
Zlínský kraj - NUTS3 Excel PDF
Moravskoslezsko - NUTS2, Moravskoslezský kraj - NUTS3 Excel PDF

PŘÍLOHY

Odhady 95% intervalu spolehlivosti odhadů základních úhrnů za populaci 15letých a starších
I-1a Pro čtvrtletní úhrny Excel PDF
I-1b Pro čtvrtletní úhrny za muže a ženy Excel PDF
I-2a Pro roční úhrny Excel PDF
I-2b Pro roční úhrny za muže a ženy Excel PDF

Odhady 95% intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů za populaci 15letých a starších na úrovni ČR
II-1a Pro roční úhrny Excel PDF
II-1b Pro roční úhrny za muže a ženy Excel PDF
III Relativní velikosti výběrových souborů v oblastech a krajích za všechny roky a čtvrtletí Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.07.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.