Trh práce v ČR - časové řady - 1993–2015

 
Kód: 250130-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Marta Petráňová
E-mail: marta.petranova@czso.cz

Všechna data publikace (7,7 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Obsah publikace Word PDF
Základní metodické přístupy Word PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF

    Vazba na mezinárodní normy

    Metodika ukazatelů VŠPS

    Ekonomický status

    Zaměstnanost

    Nezaměstnanost

    Relativní ukazatele

    Další speciální ukazatele
Poznámky k časovým řadám Word PDF

    Odhady intervalů spolehlivosti

    Způsob použití přílohových tabulek

    Použité zdroje a číselníky

    Charakteristika číselníků

    Vývoj metodiky ukazatelů a charakter jejich změn

    Přehled tabulek

    Technické poznámky

    Dostupnost publikace

TABULKOVÁ ČÁST

I. okruh OBYVATELSTVO ČESKÉ REPUBLIKY
101R (K) Věk a vzdělání populace
102R (K) Věk populace dle ekonomického postavení
103R Pracovní síla podle regionů soudržnosti a krajů
104Q Pracovní síla podle regionů soudržnosti a krajů

II. okruh ZAMĚSTNANÍ V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
201R Zaměstnanost v NH dle oblastí a krajů
202Q Zaměstnanost v NH dle oblastí a krajů
203R (K) Věk a vzdělání zaměstnaných v NH
204R (K) Odvětví činnosti zaměstnaných v NH
205R (K) Klasifikace zaměstnání a postavení zaměstnaných v NH
206R Druhé (další) zaměstnání v NH dle oblastí a krajů
207Q Druhé (další) zaměstnání v NH dle oblastí a krajů
208R Postavení v zaměstnání a odvětví činnosti v druhém (dalším) zaměstnání

III. okruh NEZAMĚSTNANÍ
301R Nezaměstnanost dle oblastí a krajů
302Q Nezaměstnanost dle oblastí a krajů
303R (K) Věk a vzdělání nezaměstnaných
304R (K) Způsob a doba hledání zaměstnání

IV. okruh MÍRY
401R Míra nezaměstnanosti dle oblastí a krajů
402Q Míra nezaměstnanosti dle oblastí a krajů
403R (K) Míra nezaměstnanosti dle věkových skupin a vzdělání
404R Míra ekonomické aktivity dle oblastí a krajů
405Q Míra ekonomické aktivity dle oblastí a krajů
406R (K) Míra ekonomické aktivity dle věkových skupin a vzdělání

PŘÍLOHY
Odhady 95% intervalu spolehlivosti odhadů základních úhrnů za populaci 15letých a starších
Odhady 95% intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů za populaci 15-ti letých a starších na úrovni ČR
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.07.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.