Regiony NUTS v Evropské unii - 2003

 
Kód: e-1373-05
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

Evropa
Mapa JPG
Základní údaje o členských zemích EU, kandidátských zemích a zemích EFTA Excel PDF
Statistické charakteristiky základních ukazatelů za NUTS 1, NUTS 2 a NUTS 3 Excel PDF
Shoda mezi úrovní NUTS a národními administrativními jednotkami Excel PDF

Mapy a tabulky za jednotlivé členské země EU
Belgie
Česká republika
Dánsko
Německo
Estonsko
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Lotyšsko
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Nizozemsko
Rakousko
Polsko
Portugalsko
Slovinsko
Slovensko
Finsko
Švédsko
Spojené království

Kartogramy
Počet obyvatel na 1km2 v roce 2003 JPG
Průměrný roční přirozený přírůstek obyvatel (průměr let 1995-2002) JPG
Průměrný roční migrační přírůstek obyvatel (průměr let 1995-2002) JPG
Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v paritě kupní síly v roce 1995 (EU25=100) JPG
Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v paritě kupní síly v roce 2002 (EU25=100) JPG
Podíl ekonomicky aktivních na obyvatelstvu v roce 2003 (%) JPG
Míra nezaměstnanosti v roce 2003 (%) JPG
Podíl zaměstnaných v primárním sektoru v roce 2003 (%) JPG
Podíl zaměstnaných v terciárním sektoru v roce 2003 (%) JPG
Ubytovací lůžka v hotelech a penzionech v roce 2004 (na 1 000 obyvatel) JPG

Zveřejněno dne: 30.06.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.