Regiony NUTS v Evropské unii - 2003


Slovensko
mapa JPG JPG
Základní data o regionech NUTS1, NUTS2, NUTS3 Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.06.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.