Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15.9.2011

 
Kód: e-2113-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2011
porovnání s výsledky v roce 2010 Excel PDF
celkem Excel PDF

kraje
pšenice Excel PDF
ječmen Excel PDF
žito, oves, triticale Excel PDF
základní obiloviny, kukuřice na zrno, obiloviny celkem Excel PDF
brambory Excel PDF
cukrovka technická, řepka, mák Excel PDF
slunečnice, soja, hořčice Excel PDF
pícniny Excel PDF
mrkev, květák, zelí Excel PDF
okurky salátové, rajčata, cibule Excel PDF
ovoce Excel PDF
chmelnice, vinice Excel PDF

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, ostatní obiloviny – výnosy Excel
Obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, ostatní obiloviny – produkce Excel
Brambory, cukrovka technická, kukuřice na zeleno a siláž - výnosy Excel
Brambory, cukrovka technická, kukuřice na zeleno a siláž - produkce Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.10.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.