Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15.8.2014

 
Kód: 270129-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 8. 2014
porovnání s výsledky v roce 2013 Excel PDF
celkem Excel PDF

kraje
pšenice Excel PDF
ječmen Excel PDF
žito, oves, tritikale Excel PDF
obiloviny, cukrovka technická, řepka Excel PDF
brambory Excel PDF
okurky nakladačky Excel PDF
Odhad sklizně brambor po dopočtu domácností Excel PDF

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů
Základní obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – výnosy Excel
Základní obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – produkce Excel
Struktura osevních ploch obilovin v roce 2014 Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.09.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.