Newsletter - 32/2014

 

15. srpna 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
11. 8. Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (červenec 2014)
V průmyslu se v červenci hodnocení současné celkové ekonomické situace téměř nezměnilo. Podobný názor byl zaznamenán i ve vybraných stavebních a obchodních podnicích i ve vybraných odvětvích služeb.
11. 8. Zahraniční obchod České republiky podle CZ-CPA (2. čtvrtletí 2014)
Údaje o celkovém zahraničním obchodu České republiky a vybraných teritoriálních uskupeních podle Klasifikace produkce (CZ-CPA).
11. 8. Indexy spotřebitelských cen - inflace (červenec 2014)
Spotřebitelské ceny vzrostly v červenci proti červnu o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle rekreace a kultura a v oddíle bydlení. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 0,5 % (v červnu o 0,0 %).
13. 8. Odhady sklizně (červenec 2014)
Na základě druhého letošního odhadu sklizně se předpokládá úroda základních obilovin ve výši 7 056 tis. tun a řepky 1 452 tis. tun. V porovnání s loňskou skutečností se úroda základních obilovin zvýší o 232 tis. tun (+3,4 %) a řepky o 9 tis. tun (+0,6 %). Očekává se významný meziroční nárůst sklizně máku na 20 tis. tun (+44,8 %).
13. 8. Odhady sklizně - operativní zpráva (k 15. 7. 2014)
Podrobnější údaje o odhadech sklizně jednotlivých plodin v krajích ČR.
14. 8. Předběžný odhad HDP (2. čtvrtletí 2014)
Hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně vzrostl o 2,6 %. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se nezměnil.
14. 8. Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství (2. čtvrtletí 2014)
V porovnání se stejným obdobím předchozího roku klesl za 2. čtvrtletí roku 2014 tento cenový index o 1,6 %. Z toho ceny výrobků a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství klesly o 2,4%, zatímco ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských investic vzrostly o 4,0 %.
15. 8. Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře (2013)
V roce 2013 bylo v ČR evidováno více než 31 tis. psů, kteří měli zkoušky z výkonu pro drobnou či spárkatou zvěř nebo norování.
15. 8. Demografická ročenka měst (2013)
Demografické údaje za všechna města ČR. Údaje za roky 2004–2013.
15. 8. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky (srpen 2014)
Pravidelná aktualizace časové řady.

Na příští týden připravujeme:
18. 8. Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby (2. čtvrtletí 2014)
18. 8. Indexy cen výrobců (červenec 2014)
18. 8. Indexy cen vývozu a dovozu (červen 2014)
20. 8. Časové řady základních ukazatelů statistiky práce (srpen 2014)
22. 8. Stavební práce "S" (2013)

Informace ze světa:
12. 8. Destatis: Produkce masa v 1. pololetí 2014 v Německu mírně poklesla
13. 8. Statistics Sweden: Počet obyvatel Švédska se v 1. pololetí 2014 zvýšil nejvíce za poslední léta
13. 8. Statistics Sweden: Počet závislých na sociálních dávkách se meziročně zvýšil o 2,5 %
13. 8. Eurostat: Průmyslová produkce v eurozóně poklesla v červnu 2014 meziměsíčně o 0,3 %


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82Praha 10