Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství - 2. čtvrtletí 2014

 
Kód: 011038-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Pavel Baštýř
E-mail: pavel.bastyr@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF
Tab. 1 Indexy cen vstupů do zemědělství (stejné období předchozího roku = 100) Excel PDF
Tab. 2 Indexy cen vstupů do zemědělství (průměr roku 2010 = 100) Excel PDF
Tab. 3 Indexy cen vstupů do zemědělství (předchozí období = 100) Excel PDF
Tab. 4 Průměrné ceny vybraných výrobků a služeb prodaných zemědělské prvovýrobě Excel PDF
Graf 1 Indexy cen vstupů do zemědělství – celkem (průměr 2010 = 100) Excel
Graf 2 Indexy cen vstupů do zemědělství – osiva a sadba, krmiva (průměr 2010 = 100) Excel
Graf 3 Indexy cen vstupů do zemědělství – energie (průměr 2010 = 100) Excel
Graf 4 Indexy cen vstupů do zemědělství – hnojiva, pesticidy (průměr 2010 = 100) Excel
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.08.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.