Newsletter - 09/2014

 

7. března 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
28. 2. Euroregion Praděd/Pradziad
Unikátní česko-polsko-anglická publikace vytvořená ve spolupráci ČSÚ a statistického úřadu Polska nabízí krátkou charakteristiku obcí, které jsou součástí Euroregionu Praděd. Nechybí ani důležité statistiky a informace o přírodních a turistických zajímavostech a historii tohoto regionu.
3. 3. Hlavní makroekonomické ukazatele
Tabulkový přehled s hodnotami hlavních makroekonomických ukazatelů v časové řadě od roku 1993 a s aktualizovanými vybranými charakteristikami za rok 2013.
3. 3. Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží – leden 2014
Ceny výrobců v zemědělství se za leden 2014 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížily o 4,0 %. Ceny rostlinné výroby se snížily o 13,8 %, ceny živočišné výroby byly o 8,1 % vyšší.
6. 3. Tvorba a užití HDP – 4. čtvrtletí 2013
Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy byl v roce 2013 ve srovnání s rokem předchozím nižší o 0,9 %.
6. 3. Čtvrtletní národní účty – vybrané ukazatele – 4. čtvrtletí 2013
Podrobné tabulky doplňující rychlou informaci Tvorba a užití HDP.
6. 3. Vydání a spotřeba domácností (statistiky rodinných účtů) – 4. čtvrtletí 2013
V domácnostech zaměstnanců bez dětí vzrostly ve 4. čtvrtletí 2013 mezikvartálně průměrné výdaje za vzdělání o více než čtvrtinu. Výdaje na zdraví v domácnostech OSVČ klesly ve stejném období téměř o pětinu.
6. 3. Změna v Rychlé informaci o zahraničním obchodu
Od údajů za leden 2014, publikovaných 10. března 2014, mění ČSÚ podobu Rychlé informace o zahraničním obchodu. Budou zdůrazněny údaje v národním pojetí, současně však zůstane zachována i informace o vývoji přeshraniční statistiky.
7. 3. Porážky hospodářských zvířat – leden 2014
V lednu 2014 bylo v ČR poraženo 19 732 kusů skotu, 221 930 kusů prasat, 727 ovcí a 32 koní. Výroba masa meziročně vzrostla o 2,2 %.
7. 3. Souhrnný zemědělský účet – předběžné výsledky za rok 2013
Meziročně došlo v rostlinné výrobě k nárůstu produkce o 4,7 %. U obilovin celkem a technických plodin celkem, především pšenice a řepky, došlo k navýšení sklizní, na druhé straně se snížily ceny, opačná situace byla u brambor. Celková živočišná produkce byla v roce 2013 oproti minulému roku vyšší o 4,2 %. U skotu a drůbeže je zřejmý pokles naturálního množství, který byl kompenzován vyššími cenami. Výjimkou bylo mléko, kde byly oproti minulému roku vyšší jak výroba, tak i průměrná cena.

Na příští týden připravujeme:
10. 3. Zahraniční obchod – leden 2014 (rychlá informace)
10. 3. Indexy spotřebitelských cen (inflace) – únor 2014 (rychlá informace)
11. 3. Vydání a spotřeba domácností (statistiky rodinných účtů) – 4. čtvrtletí 2013 (e-publikace)
11. 3. Průměrné mzdy – 4. čtvrtletí 2013 (rychlá informace)
11. 3. Vývoj mezd zaměstnanců – 4. čtvrtletí 2013 (analýza)
11. 3. Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven – 4. čtvrtletí 2013 (e-publikace)
14. 3. Maloobchod – leden 2014 (rychlá informace)
14. 3. Stavebnictví – leden 2014 (rychlá informace)
14. 3. Průmysl – leden 2014 (rychlá informace)
14. 3. Šetření průměrných cen vybraných výrobků – potravinářské výrobky – březen 2012 (rychlá informace)

Informace ze světa:
4. 3. ILO (Mezinárodní organizace práce): Hospodyně a au-pair potřebují větší právní ochranu
4. 3. UNESCO: Postavení žen v přírodních vědách
5. 3. Destatis: Na konci roku 2012 pracoval v Německu v sektoru zdravotnictví každý osmý
5. 3. OSN: Jaká je budoucnost venkova? Ve městech se rodí 80 % světového bohatství
5. 3. Eurostat: V zemích EU28 vzrostlo ve 4. čtvrtletí 2013 HDP o 0,4 %
5. 3. World of Statistics: Co nového u statistiků ve světě - newsletter
6. 3. Destatis: V Německu v roce 2013 nastoupilo do prvního ročníku VŠ více než 100 tis. cizinců


Pokud si nepřejete Newsletter dostávat, případně máte nějaké připomínky či dotazy, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10