Newsletter - 39/2020

 

25. září 2020
 

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

 

Vydali jsme:
22. 9.
Počet zemřelých - 31. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

22. 9.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 31. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

23. 9.
Bilance rostlinných výrobků - 1. pololetí 2020
Brambor celkem se spotřebovalo 78 tis. tun, 4 tis. tun na potravinářské účely, 2 tis. tun ke krmivářským účelům, 68 tis. tun činila sadba a 4 tis. tun ostatní užití.
 
24. 9.
Konjunkturální průzkumy - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

24. 9.
Konjunkturální průzkum - září 2020
Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, oproti srpnu vzrostl o  3,9  bodu na hodnotu 90,9. Indikátor důvěry podnikatelů meziměsíčně vzrostl o  4,0 bodu na hodnotu 89,5. Indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 3,2 bodu na  hodnotu 97,6. V meziročním srovnání jsou ovšem souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a  indikátor důvěry spotřebitelů stále výrazně nižší.

24. 9.
Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - září 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

25. 9.
Indexy cen průmyslových výrobců - srpen 2020
Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně snížily o 0,3 %, v meziročním srovnání pak o 0,5 %.

25. 9.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 39. kalendářní týden 2020
25. 9.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - srpen 2020
Celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v srpnu stejná jako v červenci (meziměsíční změna 0,0 %). Snížení cen zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje bylo kompenzováno zvýšením cen především v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 3,3 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v červenci.
25. 9.
Zahraniční obchod ČR se zbožím - roční údaje - 2019
Zahraniční obchod se zbožím zaznamenal v roce 2019 nepatrný nárůst obratu, který dosáhl hodnoty 7 237,8 mld. Kč. V porovnání s rokem 2018 vzrostl obrat zahraničního obchodu se zbožím o 1,5 % (103,8 mld. Kč). K tomuto přispělo meziroční zvýšení vývozu o 2,1 % a dovozu o 0,8 %. 
 

Připravujeme:
29. 9. Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 2. čtvrtletí 2020

29. 9. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje - 2. čtvrtletí 2020

29. 9. Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 2. čtvrtletí 2020

29. 9. Index cen bytových nemovitostí - 2. čtvrtletí 2020

29. 9. Počet zemřelých - 32. kalendářní týden 2020

29. 9. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice - 32. kalendářní týden 2020

3. 9. Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 2. čtvrtletí 2020

3. 9. Demografická ročenka okresů - 2010 až 2019

3. 9. Digitální dovednosti - 2019

3. 9. Souhrnný zemědělský účet - definitivní výsledky za rok 2018 a semidefinitivní výsledky za rok 2019

3. 9. Výdaje na ochranu životního prostředí - 2019

3. 9. Statistika zahraničních afilací - 2018

1. 10. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - srpen 2020

1. 10. Pracovní místa v ČSÚ - říjen 2020

1. 10. Demografická ročenka České republiky - 2019

1. 10. Vývoj obyvatelstva České republiky - 2019

1. 10. Hlavní makroekonomické ukazatele

1. 10. Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2019

1. 10. Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2019 (Druhé notifikace, údaje zaslané Eurostatu)

2. 10. Čtvrtletní sektorové účty - 2. čtvrtletí 2020

2. 10. Čtvrtletní sektorové účty - 2. čtvrtletí 2020

2. 10. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 40. kalendářní týden 2020

2. 10. Spotřeba paliv a energie - 2019

2. 10. Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 2. čtvrtletí 2020 (revidovaná data)

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10