Zahraniční obchod ČR se zbožím - roční údaje - 2019

 
Kód: 242008-20
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Bartlová
E-mail: monika.bartlova@czso.cz

Všechna data publikace (0,6 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Grafická část
Graf 1 - Bilance zahraničního obchodu se zbožím Excel PDF
Graf 2 - Bilance zahraničního obchodu se zbožím v teritoriální struktuře Excel PDF
Graf 3 - Bilance zahraničního obchodu se zbožím se sousedními státy Excel PDF
Graf 4 - Bilance zahraničního obchodu se zbožím podle CZ-CPA Excel PDF

Tabulková část

2018 - 2019
1.1 - Zahraniční obchod se zbožím
 
Excel PDF
2.1 - Zahraniční obchod se zbožím podle teritoriálního hlediska Excel PDF
2.2 - Zahraniční obchod se zbožím - bilance s vybranými státy Excel PDF
2.3 - Zahraniční obchod se zbožím - vývoz do vybraných států Excel PDF
2.4 - Zahraniční obchod se zbožím - dovoz z vybraných států
 
Excel PDF
3.1 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA - roční údaje Excel PDF
3.2 - Bilance zahraničního obchodu se zbožím podle CZ-CPA - čtvrtletní údaje Excel PDF
3.3 - Bilance zahraničního obchodu se zbožím podle CZ-CPA - měsíční údaje
 
Excel PDF
4.1 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy EU28 Excel PDF
4.2 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se státy mimo EU28
 
Excel PDF
5.1 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Čínou Excel PDF
5.2 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Francií Excel PDF
5.3 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Itálií Excel PDF
5.4 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Maďarskem Excel PDF
5.5 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Německem Excel PDF
5.6 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Nizozemskem Excel PDF
5.7 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Polskem Excel PDF
5.8 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Rakouskem Excel PDF
5.9 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA s Ruskou federací Excel PDF
5.10 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se Slovenskem Excel PDF
5.11 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se Spojeným královstvím Excel PDF
5.12 - Zahraniční obchod se zbožím podle CZ-CPA se Spojenými státy Excel PDF

2005 - 2019
6.1 - Zahraniční obchod se zbožím - roční údaje Excel PDF
6.2 - Zahraniční obchod se zbožím - čtvrtletní údaje Excel PDF
6.3 - Zahraniční obchod se zbožím - bilance podle CZ-CPA Excel PDF
6.4 - Zahraniční obchod se zbožím - vývoz podle CZ-CPA Excel PDF
6.5 - Zahraniční obchod se zbožím - dovoz podle CZ-CPA Excel PDF
Archiv:
  • rok 2023  |  2022
  • rok 2022  |  2021
  • rok 2021  |  2020
  • rok 2020  |  2019
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.09.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.