Newsletter - 38/2018

 

21. září 2018

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
17. 9. Průměrné ceny zemědělských výrobků - srpen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 9.
Indexy cen vývozu a dovozu - červenec 2018
V červenci 2018 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,4 %, dovozní ceny o 0,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 1,8 %, dovozní ceny o 2,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,3 %.
17. 9.
Indexy cen zemědělských výrobců - srpen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 9.
Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - srpen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 9.
Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - červenec 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 9.
Indexy cen výrobců - srpen 2018
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 1,3 %, ceny průmyslových výrobců o 0,1 %, ceny stavebních prací o 0,3 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,2 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 2,1 %. Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 3,3 %, ceny stavebních prací o 3,5 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,5 %.
17. 9.
Indexy cen výrobců (měsíčně) - srpen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 9.
Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 2. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 9.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - srpen 2018
Datová sada obsahuje statistické údaje z evidence Úřadů práce o počtu tzv. dosažitelných uchazečů o zaměstnání a vypočítaný podíl těchto uchazečů k počtu obyvatel za obce České republiky. Údaje se týkají stavu na konci měsíce v příslušném roce. K dispozici jsou údaje za celkový počet uchazečů a zvlášť za ženy.
18. 9.
Statistika&My - září 2018
Tématem zářijového čísla jsou kraje ČR. Lesy pokrývají třetinu území. Největší chráněné území? Šumava. Se čtyřmi vojenskými újezdy je v ČR 6 258 samosprávných obcí. Kanalizaci s čističkou má více než polovina obcí. Průměrný věk matek se zvyšuje ve všech krajích. Dětí se speciálními potřebami ve školkách a školách přibývá. Téměř třetina snoubenců v manželství už žila. Kdy do toho po rozvodu znovu praštíme? Scanner data zvyšují kvalitu výpočtu míry inflace.
20. 9. Vývoj ekonomiky České republiky - 1. pololetí 2018
Meziroční tempo růstu HDP ve druhém čtvrtletí zpomalilo na 2,4 %. Negativně na tento výsledek působila hlavně změna zásob. Vliv zahraničního obchodu byl kladný, nicméně slabší než v předchozím roce. Čtvrtletní přírůstek HDP dosáhl 0,7 %. Z pohledu meziročního růstu se Česko zařadilo těsně nad průměr EU, který činil 2,2 %.
21. 9.
Statistika: Statistics and Economy Journal - č. 3/2018 (pouze anglicky)
Nové číslo recenzovaného vědeckého časopisu.

Připravujeme:
24. 9. Bilance rostlinných výrobků - 1. pololetí 2018
24. 9. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - září 2018
24. 9. Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - červenec 2018
24. 9. Konjunkturální průzkum - září 2018
24. 9. Konjunkturální průzkumy - září 2018
25. 9. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - srpen 2018
25. 9. Indexy cen průmyslových výrobců - srpen 2018
25. 9. Volby do zastupitelstev obcí v období mezi řádnými volbami (dodatečné, nové a opakované volby, opakované hlasování) - 2014 - 2018
26. 9. Rozvoj informační společnosti v České republice a zemích EU
27. 9. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 39. kalendářní týden 2018
27. 9. Index cen bytových nemovitostí (House Price Index) - 2. čtvrtletí 2018
27. 9. Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 2. čtvrtletí 2018
27. 9. Výdaje na ochranu životního prostředí - 2017
27. 9. Demografická ročenka okresů - 2008 až 2017
27. 9. Zahraniční obchod ČR - roční údaje - 2017
27. 9. Souhrnný zemědělský účet - definitivní výsledky za rok 2016 a semidefinitivní výsledky za rok 2017

Informace ze světa:
18. 9. Destatis: Vlakem a autobusem cestovalo v prvním pololetí 2018 více osob
19. 9. Eurostat: Nejvyšší míra zaměstnanosti je na Ålandských ostrovech – 88,2 %
20. 9. Statistics Slovenia: Jak se bude jmenovat?

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10