Newsletter - 17/2022

 

29. dubna 2022
 

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

 

Vydali jsme:

25. 4. Analýza čtvrtletních sektorových účtů - 4. čtvrtletí 2021
Ve 4. čtvrtletí 2021 už měla protiepidemická opatření spíše omezenější vliv na českou ekonomiku. Zejména v průmyslu ale vrcholily problémy s narušením dodavatelských řetězců, které se projevovaly zpomalením růstu hrubé přidané hodnoty nefinančních podniků. Rostoucí obavy domácností z dalšího ekonomického vývoje se negativně promítaly do vývoje spotřeby, což vedlo k opětovnému nárůstu úspor. Sektor vládních institucí hospodařil s deficitem, i když se objem některých výdajů zvýšených v souvislosti s řešením pandemie vracel k předkrizové úrovni.

25. 4.
Konjunkturální průzkumy - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.

25. 4.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.

25. 4.
Časové řady vybraných indikátorů důvěry - duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.

25. 4.
Konjunkturální průzkumy - duben 2022
Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně zvýšil o 3,4 bodu na hodnotu 100,0 při rozdílném vývoji jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil o 4,3 bodu na hodnotu 103,8, ale indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 1,1 bodu na hodnotu 81,3.
 
26. 4.
Digitální dovednosti - v roce 2021
Analýza přináší informace o digitálních dovednostech osob starších 16 let a to jak za Českou republiku, tak také ve srovnání s evropskou sedmadvacítkou. Text, mimo jiné, obsahuje informace o stahování a instalaci aplikací do mobilního telefonu či počítače, o programování či o tom, jak lidé používají programy na tvorbu textu, tabulek či prezentací. Část textu je věnována také indexu digitálních dovedností.

29. 4.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 17. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.

29. 4.
Předběžný odhad HDP - 1. čtvrtletí 2022
České ekonomice se dařilo i na počátku roku 2022. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost byl v 1. čtvrtletí podle předběžného odhadu o 0,7 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostl o 4,6 %.
29. 4.
Indexy tržeb v obchodě a velkoobchodě - únor 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.

29. 4.
Počet obyvatel v obcích - k 1. 1. 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.

29. 4.
Věkové složení obyvatelstva - 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.

 

Připravujeme:

2. 5. Porážky hospodářských zvířat - březen 2022
2. 5. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - březen 2022

2. 5. Výroba masa na jatkách - březen 2022

2. 5. Pracovní místa v ČSÚ - květen 2022

2. 5. Vodovody, kanalizace a vodní toky - 2021

2. 5. Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce - 2021

2. 5. Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech - 2021

2. 5. Obyvatelstvo k 31. 12. podle pohlaví v obcích - 2021

2. 5. Obyvatelstvo podle jednotek věku a pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností - 2021

2. 5. Úřední deska ČSÚ - květen 2022

3. 5. Velikostní skupiny obcí - 2001-2021

3. 5. Registr ekonomických subjektů – otevřená data

4. 5. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 1. čtvrtletí 2022

4. 5. Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 1. čtvrtletí 2022

5. 5. Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 1. čtvrtletí 2022

6. 5. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 18. kalendářní týden 2022

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v 
katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.


Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu:
https://www.czso.cz/ .


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 1
0