Newsletter - 16/2024

 

19. dubna 2024


Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
15. 4. Počty ekonomických subjektů podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy, obcí s rozšířenou působností, obce a městské obvody a části - 1. čtvrtletí 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 4. Statistika&My - duben 2024
Česko si 1. května připomene 20 let od vstupu do Evropské unie, a statistici proto v dubnovém čísle časopisu Statistika&My období těchto 20 let popsali řečí čísel. Úroveň HDP se ve srovnání s průměrem EU v uvedeném období zvýšila, ale méně než u ostatních přistupujících zemí, protože už naše výchozí pozice byla lepší. Česká republika během těchto 20 let získala z EU více, než do EU odvedla: saldo přesáhlo bilion korun. Zahraniční obchod je se zeměmi Unie úzce provázán, směřuje sem 80 % celkového vývozu z Česka a opačným směrem putuje 62 % veškerého k nám dovezeného zboží. Vstup do EU ovlivnil i statistiku, neboť jsme se stali součástí evropského statistického systému, jak v rozhovoru připomíná Hana Šlégrová, tehdejší ředitelka odboru mezinárodní spolupráce ČSÚ.
15. 4. Počty ekonomických subjektů podle odvětví převažující činnosti za správní obvody Prahy, obcí s rozšířenou působností, obce a městské obvody a části - 1. čtvrtletí 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
15. 4. Statistiky z Registru ekonomických subjektů - 1. čtvrtletí 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
16. 4. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 4. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 4. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - březen 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 4. Indexy cen výrobců - březen 2024
Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců vzrostly o 3,2 % a meziročně byly nižší o 13,2 %. Ceny průmyslových výrobců se meziměsíčně snížily o 0,1 %, meziročně zůstaly na stejné úrovni. Ceny stavebních prací meziměsíčně vzrostly o 0,3 % a meziročně byly vyšší o 1,6 %. Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 0,7 % a meziročně byly vyšší o 4,1 %.
17. 4. Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 4. Indexy cen výrobců (měsíčně) - březen 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 4. Indexy cen zemědělských výrobců - březen 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
17. 4. Průměrné ceny zemědělských výrobků - březen 2024
19. 4. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 16. kalendářní týden 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
19. 4. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - duben 2024
Pravidelná aktualizace časových řad.
19. 4. Analýza čtvrtletních sektorových účtů - 4. čtvrtletí 2023
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
22. 4. Dluh sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2023
22. 4. Finanční účty sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2023
22. 4. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2023
22. 4. Indexy cen průmyslových výrobců - březen 2024
22. 4. Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2023 (První notifikace, údaje notifikované Eurostatem)
23. 4. Vývoj ekonomiky České republiky (anglicky) - druhá polovina 2023 (pouze anglicky)
23. 4. Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2023
24. 4. Časové řady vybraných indikátorů důvěry - duben 2024
24. 4. Konjunkturální průzkumy - duben 2024
24. 4. Konjunkturální průzkumy - duben 2024
25. 4. Pozvánka na tiskovou konferenci: 20 let Česka v EU
25. 4. Česko: 20 let v Evropské unii - 2004–2022
26. 4. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 17. kalendářní týden 2024


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82  Praha 10