Počty ekonomických subjektů podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy, obcí s rozšířenou působností, obce a městské obvody a části

 

Kód: 140131-23
Název produktu: Počty ekonomických subjektů podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy, obcí s rozšířenou působností, obce a městské obvody a části
Anotace: Datová sada obsahuje zveřejňované statistické údaje o počtu registrovaných ekonomických subjektů a subjektů se zjištěnou aktivitou za vybrané právní formy (právnické, fyzické osoby) v úhrnu za správní obvody obcí s rozšířenou působností, za 22 správních obvodů Prahy, obce a městské obvody a části . Časová řada obsahuje od roku 2010 data ke konci roku, od roku 2022 data ke konci každého čtvrtletí.
Klíčová slova: ekonomické subjekty, IČO, právní forma, SO ORP
Periodicita: Čtvrtletní
Územní členění: Městská část, Obec, ORP, SPR OB Praha
Kontakt: martin.cerny@czso.cz
Typ produktu: Otevřená data
Verze: Česká
Rok: 2010-2023
Datum vydání 17.04.2023, 17.07.2023, 16.10.2023, 15.01.2024

 

 • Dokumentace datové sady
  16.01.2023 (kód: 140131-22)
 • Schéma datového souboru
  19.04.2022 (kód: 140131-22)
 • Čtvrtletní data roku 2023
  16.10.2023 (kód: 140131-23)
 • Čtvrtletní data roku 2022
  16.01.2023 (kód: 140131-22)
 • Roční data 2010-2021
  19.04.2022 (kód: 140131-22)