Newsletter - 15/2022

 

14. dubna 2022

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
11. 4. Indexy cen vývozu a dovozu zboží - únor 2022
V únoru 2022 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,3 %, dovozní ceny o 1,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 98,8 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 10,4 %, dovozní ceny o 14,0 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 96,8 %.
11. 4.
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 4.
Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice - únor 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 4.
Indexy vývozních a dovozních cen zboží (měsíčně) - únor 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 4.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - leden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 4.
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 4.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - březen 2022
Spotřebitelské ceny se meziměsíčně zvýšily o 1,7 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddílech doprava a bydlení. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 12,7 %, což bylo o 1,6 procentního bodu více než v únoru.
11. 4.
Indexy spotřebitelských cen - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 4.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
11. 4.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 1. čtvrtletí 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 4.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - březen 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 4.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 15. kalendářní týden 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 4.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky – duben 2022
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
19. 4. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 4. čtvrtletí 2021
19. 4. Statistika&My - duben 2022
19. 4. Organizační statistika - 1. čtvrtletí 2022
19. 4. Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy a obcí s rozšířenou působností - 1. čtvrtletí 2022
19. 4. Ekonomické subjekty podle odvětví převažující činnosti za správní obvody Prahy a obcí s rozšířenou působností - 1. čtvrtletí 2022
19. 4. Registr ekonomických subjektů – otevřená data
20. 4. Průměrné ceny zemědělských výrobků - březen 2022
20. 4. Indexy cen výrobců - březen 2022
20. 4. Indexy cen výrobců (měsíčně) - březen 2022
20. 4. Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2022
20. 4. Indexy cen zemědělských výrobců - březen 2022
20. 4. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - březen 2022
22. 4. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2021
22. 4. Dluh sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí
22. 4. Finanční účty sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí
22. 4. Indexy cen průmyslových výrobců - březen 2022
22. 4. Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2021 22. 4. Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2021 (První notifikace, údaje notifikované Eurostatem)

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10