Newsletter - 07/2020

 

14. února 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
10. 2. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - listopad 2019
Vybrané údaje z bilance ropy a ropných produktů a bilance zemního plynu na trhu v ČR podle mezinárodní metodiky IEA, které jsou prezentovány v časové řadě tří let.
11. 2. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
12. 2. Index průmyslové produkce - prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 2. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 2. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - prosinec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
13. 2. Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 4. čtvrtletí 2019
Čtvrtletní vývoj indexů cen v zahraničním obchodě.
13. 2. Indexy cen vývozu a dovozu - prosinec 2019
V prosinci 2019 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,2 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 1,5 %, dovozní ceny o 1,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,7 %.
13. 2. Pozvánka na tiskovou konferenci: Výdaje na zdravotní péči
Obsahem tiskové konference bude financování zdravotní péče v letech 2010 až 2018, výdaje zdravotních pojišťoven a domácností, útrata domácností za léky a další informace.
14. 2. Indexy spotřebitelských cen - leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 2. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - leden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 2. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 7. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
14. 2. Indexy spotřebitelských cen - inflace - leden 2020
Spotřebitelské ceny vzrostly v lednu proti prosinci o 1,5 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména růstem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle alkoholické nápoje, tabák. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v lednu o 3,6 %, což bylo o 0,4 procentního bodu více než v prosinci. Jednalo se o nejvyšší meziroční růst cen od března 2012.
14. 2. Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí 2019
Hrubý domácí produkt vzrostl v roce 2019 podle předběžného odhadu o 2,4 %. Ve 4. čtvrtletí HDP mezičtvrtletně vzrostl o 0,2 % a meziročně se zvýšil o 1,7 %.
14. 2. Index cen výrobků a služeb vstupujících do zemědělství - 4. čtvrtletí 2019
Čtvrtletní informace o vývoji indexů cen a průměrných cen vybraných výrobků a služeb poskytovaných zemědělským výrobcům.

Připravujeme:
17. 2.    Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - leden 2020
18. 2.    Sklizeň zemědělských plodin - 2019
18. 2.    Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2019
19. 2.    Výsledky zdravotnických účtů ČR - 2010 až 2018
19. 2.    Indexy cen v lesnictví (dřevozpracovatelé) - 4. čtvrtletí 2019
19. 2.    Tisková konference: Výdaje na zdravotní péči
20. 2.    Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) - 2019
21. 2.    Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - únor 2020
21. 2.    Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 8. kalendářní týden 2020
21. 2.    Indexy cen vývozu a dovozu v České republice - prosinec 2019

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10