Newsletter - 05/2021

 

29. ledna 2021

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
25. 1. Indexy cen průmyslových výrobců - prosinec 2020
Ceny průmyslových výrobců se v prosinci meziměsíčně zvýšily o 0,2 %, meziročně nezměnily.
25. 1.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - rok 2020
Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2020 proti průměru roku 2019 byla 3,2 %, což bylo o 0,4 procentního bodu více než v roce 2019. Byla to nejvyšší průměrná roční míra inflace od roku 2012. Ceny zboží úhrnem a ceny služeb vzrostly v roce 2020 shodně o 3,2 %.
25. 1. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - prosinec 2020
Spotřebitelské ceny klesly v prosinci proti listopadu o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména poklesem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 2,3 %, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v listopadu. Jednalo se o nejnižší meziroční růst cen od prosince 2018.
25. 1. Konjunkturální průzkum - leden 2021
Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se oproti prosinci snížil o 1,3 bodu na hodnotu 87,3. Poklesly i obě jeho složky. Indikátor důvěry podnikatelů o 0,7 bodu na hodnotu 87,1 a indikátor důvěry spotřebitelů o 3,5 bodu na hodnotu 88,5. V meziročním srovnání jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů stále na podstatně nižší úrovni.

25. 1.
Konjunkturální průzkumy - leden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
25. 1.
Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - leden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 1. Tisková zpráva:
Bez cizinců by zaměstnanost dlouhodobě nerostla
Nárůst pracujících cizinců spojený především s konjunkturou od roku 2015 přerušil až příchod koronaviru a s ním přijatá opatření. Nejvíce je u nás Slováků, Ukrajinců a Vietnamců. Loňský odliv cizinců nejvíce postihl stavebnictví.
26. 1.
Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad)
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 1.
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice
Pravidelná aktualizace časových řad.
27. 1. Tisková zpráva:
Veřejná správa a samospráva se bez dat ze Sčítání 2021 neobejdou
Data ze sčítání jsou klíčová pro rozvoj naší země. Pomůžou vytvořit cenný zdroj informací o tom, jak žijeme, co nás trápí a s čím bychom potřebovali pomoct. Jsou životně důležitá pro veřejnou správu a samosprávu, pro podnikatele, vysoké školy, vědecká pracoviště, ale i pro jednotlivce. Jsou zdarma a přístupná všem.

28. 1.
Analýza čtvrtletních sektorových účtů - 3. čtvrtletí 2020
Uvolnění opatření proti šíření koronaviru ve 3. čtvrtletí 2020 znamenalo částečný návrat k běžnému ekonomickému provozu. Opatrnost nefinančních podniků i domácností se ale projevila na jejich investiční aktivitě, která klesala i ve srovnání s krizovým 2. čtvrtletím.

28. 1. Tisková zpráva:
Jak vzniká vlakový jízdní řád? Roli hrají nároky dopravců, kapacita železnic a data ze sčítání
Proč vlak z nádraží odjíždí právě v 9:16 a ne o minutu dříve? Za na první pohled jednoduchou informací o času odjezdu v jízdním řádě se skrývá obrovské množství vstupních dat. V potaz se musí brát požadavky jednotlivých dopravců i omezená kapacita železničních tras. Klíčové však zůstává zajištění dopravní obslužnosti vzhledem k potřebám občanů. A právě tyto potřeby mapuje sčítání lidu.
29. 1.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - prosinec 2020
Obecná míra nezaměstnanosti
15–64letých očištěná od sezónních vlivů dosáhla v prosinci loňského roku 3,2 % a meziročně se zvýšila o 1,2 procentního bodu.
29. 1.
Senioři v ČR v datech - 2020
Přehled základních charakteristik seniorů v ČR včetně časových řad a mezinárodního srovnání.
Senioři ve věku od 60 let výše více než mladší skupiny inklinují k samostatné výdělečné činnosti. V roce 2019 tvořili 18 % zaměstnavatelů, 14 % pracujících na vlastní účet, ale jen 8 % z dominantní skupiny zaměstnanců (podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil).
29. 1.
Kraje České republiky - 2019
Obsahuje vybrané údaje za jednotlivé kraje v časových řadách a v mezikrajském srovnání. Čerpáno z Veřejné databáze.

29. 1.
Satelitní účet veřejného sektoru - revize 2005–2016
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 1.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 4. kalendářní týden 2021
Pravidelná aktualizace časových řad.
29. 1.
Satelitní účet veřejného sektoru - 2017, 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
1. 2. Zemědělství - 4. čtvrtletí a rok 2020
1. 2. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - Rok 2020
1. 2. Indexy cen zemědělských výrobců - Rok 2020
1. 2. Hlavní makroekonomické ukazatele
1. 2. Ekonomické výsledky pojišťoven, zajišťoven, penzijních společností a fondů - 2017-2019
1. 2. Pracovní místa v ČSÚ - únor 2021
2. 2. Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí 2020
2. 2. Počet zemřelých (aktualizace týdenních časových řad)
2. 2. Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republice
3. 2. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 4. čtvrtletí 2020
3. 2. Časová řada základních ukazatelů VŠPS - 4. čtvrtletí 2020
4. 2. Porážky hospodářských zvířat - prosinec 2020
4. 2. Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 4. čtvrtletí 2020
4. 2. Výroba masa na jatkách - prosinec 2020
5. 2. Indexy tržeb v maloobchodě - prosinec 2020
5. 2. Maloobchod - prosinec 2020
5. 2. Produkce, využití a odstranění odpadů - 2019
5. 2. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 5. kalendářní týden 2021
5. 2. Vinice (strukturální šetření) - 2020

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10