Indexy cen průmyslových výrobců - listopad 2013

 
Kód: c-700444-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Miloslav Beránek
E-mail: miloslav.beranek@csu.gov.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář k vývoji Indexů cen průmyslových výrobců Word PDF

Indexy cen průmyslových výrobců podle sekce a subsekce CZ-CPA
Tab. 1 Předchozí období = 100 Excel PDF
Tab. 2 Stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 3 Prosinec 2005 = 100 Excel PDF
Tab. 4 Průměr roku 2005 = 100 Excel PDF
Tab. 5 Podíl klouzavých průměrů Excel PDF

Indexy cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA
Tab. 6 Předchozí období = 100, stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 7 Prosinec 2005 = 100, průměr roku 2005 = 100 Excel PDF

Indexy cen průmyslových výrobců podle Hlavních průmyslových skupin
Tab. 8 Předch. období = 100, stejné období předch. roku = 100, průměr roku 2005 = 100 Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Indexy cen průmyslových výrobců Excel

Přílohy
Příloha I Průměrné ceny topných olejů za jednotlivé měsíce roku 2012 a 2013 Excel PDF
Příloha II Průměrné čtvrtletní ceny elektřiny a zemního plynu za dodávky pro průmysl celkem a za pásma v České republice Excel PDF
Příloha III Průměrné ceny zemního plynu a elektřiny dle standardních spotřebitelů (od 1.1.2000 do 1.10.2007) Excel PDF

Indexy cen průmyslových výrobců, měsíční:
Od roku 2014 vycházejí pod kódem 011044
Do roku 2010 vycházely pod kódem w-7004
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 27.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.