Indexy cen průmyslových výrobců - únor 2014

 
Kód: 011044-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Miloslav Beránek
E-mail: miloslav.beranek@csu.gov.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář k vývoji Indexů cen průmyslových výrobců Word PDF

Indexy cen průmyslových výrobců podle sekce a subsekce CZ-CPA

Indexy cen průmyslových výrobců podle sekce a subsekce CZ-CPA
Tab. 1 Předchozí období = 100 Excel PDF
Tab. 2 Stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 3 Prosinec 2005 = 100 Excel PDF
Tab. 4 Průměr roku 2005 = 100 Excel PDF
Tab. 5 Podíl klouzavých průměrů Excel PDF

Indexy cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA

Indexy cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA
Tab. 6 Předchozí období = 100, stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 7 Prosinec 2005 = 100, průměr roku 2005 = 100 Excel PDF

Indexy cen průmyslových výrobců podle Hlavních průmyslových skupin

Indexy cen průmyslových výrobců podle Hlavních průmyslových skupin
Tab. 8 Předch. období = 100, stejné období předch. roku = 100, průměr roku 2005 = 100 Excel PDF

Grafická část

Grafická část
Graf 1 Indexy cen průmyslových výrobců Excel

Přílohy

Přílohy
Příloha I Průměrné ceny topných olejů za jednotlivé měsíce roku 2013 a 2014 Excel PDF
Příloha II Průměrné čtvrtletní ceny elektřiny a zemního plynu za dodávky pro průmysl celkem a za pásma v České republice Excel PDF
Indexy cen průmyslových výrobců do roku 2013 vycházely pod kódem e-700444
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.03.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.